ĐHSPHN - Đinh Nguyễn Trang Thu
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 1450 - Lastest Update: 11/7/2016

Thạc sỹ Đinh Nguyễn Trang Thu

Position Tổ trưởng bộ môn
Telephone 0438692800
Org Unit
Floor/Room
Email trangthudn@yahoo.com
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/thudnt

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

  • 3/2013 - nay, Tổ trưởng bộ môn, Tổ thực hành Giáo dục đặc biệt – Trường ĐHSP Hà Nội
  • 2009-2013, Giảng viên, Khoa Giáo dục đặc biệt, trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • 2007 - 2009, Học viên Cao học, Khoa Giáo dục – Trường Đại học Shiga – Nhật Bản
  • 2005-2009, Học thực tập sinh và Cao học , Tại Nhật Bản
  • 2005 - 2007, Thực tập sinh, Khoa Giáo dục – Trường Đại học Shiga – Nhật Bản
  • 2003-2005, Giảng viên, Khoa Giáo dục đặc biệt, trường Đại học Sư phạm Hà Nội

  Science Awards

  Education

  • 2007-2009, , Đại học Shiga, Nhật Bản, Advisor: , Level: Master, Type: Regular
  • 1999-2003, , Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

  Projects

  TT

  Tên đề tài nghiên cứu

  Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

  Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

  Trách nhiệm tham gia trong đề tài

  1

  Nghiên cứu ứng dụng phương pháp tiếp cận INREAL vào việc phát triển giao tiếp cho trẻ tự kỷ

  1/2011 – 6/2012

  Đề tài cấp trường

  SPHN-11-99

  Chủ nhiệm đề tài


  2

  Nghiên cứu gia đình trẻ tự kỷ tại ba nước Việt Nam – Nhật Bản – Trung Quốc

  2006 – 2011


  Thành viên

   tham gia

  3

  Xây dựng Sổ tay thuật ngữ chuyên ngành Giáo dục đặc biệt

  1/2009 – 12/ 2010

  Dự án Đại học II

  ĐHSP-08-277-TRIG-29

  Thanh viên

  tham gia

  4

  Nghiên cứu hệ thống kiểm tra sàng lọc, đánh giá phát triển và tư vấn cho trẻ chậm phát triển dưới 6 tuổi

  2009 – 2011

  Đề tài cấp Bộ

  Thành viên

   tham gia

  5

  Dự án “Hỗ trợ và phát triển chương trình giáo dục gắn liền với việc nâng cao tỷ lệ đi học của trẻ chậm phát triển trí tuệ” giai đoạn 2009 – 2011

  2009 – 2011

  Đề tài song phương

  Thành viên

  tham gia

  6

  Nghiên cứu biện pháp can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập cho trẻ tự kỷ ở nước ta hiện nay và trong giai đoạn 2011 - 2020

  2011 - 2013

  Đề tài khoa học độc lập cấp Nhà nước

  Thành viên

  tham gia

  7

  Nghiên cứu chương trình đánh giá phát triển trẻ em Việt Nam

  2012 - 2014

  Đề tài nghiên cứu cơ bản trong KHXH&NV (Mã số VI2.99-2011.88) của Quỹ phát triển KH&CN quốc gia

  Thành viên

   tham gia

  8

  Nghiên cứu sử dụng đồ dùng thao tác trong tổ chức dạy toán cho học sinh khiếm thị lớp 1.

  2013 - 2014

  Đề tài NCKH cấp Trường

  Thành viên

  tham gia

  Publications / Books

  Workshop papers

   Science blogs

   Teaching subjects

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
   Top