ĐHSPHN - Nguyễn Phương Thảo
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 2302 - Lastest Update: 9/6/2019

Nguyễn Phương Thảo

Position
Telephone
Org Unit Khoa Sinh Học
Floor/Room Nhà A3, Trường ĐHSP Hà Nội.
Email thaonp@hnue.edu.vn
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/thaonp

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

  • 2005 - nay, , Khoa Sinh học

  Science Awards

  Education

   Projects

   • 2019 - 2020, Thành viên, Tổng hợp, khảo sát hoạt tính sinh học một số dẫn xuất của benzo[d]thiazole và chế tạo chế phẩm kích thích sinh trưởng thực vật, Đề tài cấp bộ KHCN
   • 2018 - 2019, Thành viên, Nghiên cứu tình trạng rau nhiễm độc bởi kim loại nặng (Cu, Mn, và Zn) và bước đầu đề xuất liều lượng chế phẩm vi sinh để làm giảm hàm lượng kim loại trong rau ở Phúc Lý, Minh Khai, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Đề tài cấp trường ĐHSP Hà Nội
   • 2009 - 2011, Thành viên, Nghiên cứu bảo tồn phát triển bền vững cây gỗ đại thụ Yên Nhân, Ý Yên, Nam Định. , Đề tài tỉnh Nam Định

   Publications / Books

   • 2018, Đồng tác giả, The effect of using Biogro fertilizer for reducing Cu and Zn content in Brassica integrifolia grown on contaminated soil, Tạp chí Khoa học ĐHSP Hà Nội, Vol 63,
   • 2011, Đồng tác giả, Ảnh hưởng của áp thẩm thấu cao đến sự nảy mầm, hoạt tính enzyme α amylase và tích lũy prolin của mầm đậu xanh (Vigna radiate), Tạp chí Khoa học ĐHSP Hà Nội , Vol 56, No3, ,
   • 2010, Đồng tác giả, Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh thái của bọ rùa đỏ Micraspis discolor (Fabricius) (Coccinellidae: Coleoptera), Tạp chí Khoa học ĐHSP Hà Nội, Vol 55, No3, ,

   Workshop papers

   • 2012, Nghiên cứu đề xuất quy trình sản xuất và đánh giá chất lượng dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm của rau mầm củ cải trắng (Raphanus sativus L.var.longipinnaus Bail), Kỷ yếu hội nghị khoa học toàn quốc về nghiên cứu và giảng dạy Sinh học ở Việt nam lần thứ nhất

   Science blogs

   Teaching subjects

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
   Top