ĐHSPHN - Lưu Bá Thắng
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 5981 - Lastest Update: 3/15/2018

Tiến sĩ Lưu Bá Thắng

Position Giảng viên
Telephone
Org Unit Khoa Toán - Tin
Floor/Room Nhà C, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Email thanglb@hnue.edu.vn
Language Tiếng Anh (Toefl IIE), Tiếng Pháp (Delf B1, TCF),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/thanglb

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

  • 2014, Nghiên cứu viên, Viện nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM), Việt Nam
  • 2011-2012, Nghiên cứu viên sau tiến sĩ (Postdoc), Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông, Trường đại học quốc gia Athens, Hy Lạp
  • 2008-2011, Nghiên cứu viên, Trung tâm tin học và tự động hóa quốc gia Pháp, INRIA Sophia Antiolis
  • 2005-2008, Thỉnh giảng, Trường THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội
  • 2002 - nay, Giảng viên, Khoa Toán, Đại học Sư phạm Hà Nội
  • 2001-2002, Thỉnh giảng, Trường THPT Chu Văn An, Hà Nội
  • 07/2010 , Nghiên cứu viên trẻ, Viện RISC, Linz, Autria;
  • 06/2009, Nghiên cứu viên trẻ, Valladolid University, Spain
  • 05-08/2002, Nghiên cứu viên trẻ, ICTP, Italy

  Science Awards

  • 2013,Danh hiệu tài năng trẻ, Trường ĐHSP Hà Nội
  • 2012, 2013,Thưởng công trình toán học xuất sắc của Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học
  • 2011-2012,Học bổng Marie-Curie làm postdoc tại Hy Lạp
  • 2009,Học bổng của Laboratoire J.A. Dieudonné cho Nghiên cứu viên trẻ
  • 2008-2011,Học bổng của chính phủ Việt Nam và Chính phủ Pháp làm luận án TS tại Pháp
  • 1999, 2000,Giải nhì, Giải ba Olympic Toán sinh viên Toàn quốc môn Đại số
  • 1998, 1999,Giải nhì, Giải ba Olympic Toán sinh viên Toàn quốc môn Giải tích
  • 1997,Thành viên đội tuyển Hải Dương tham gia thi Toán quốc gia và Châu Á TBD
  • 1995, 1997,Giải nhì thi học sinh giỏi Toán Tỉnh Hải Dương
  • 1993,1996,Giải nhất thi học sinh giỏi Toán tỉnh Hải Dương

  Education

  • 2008-2011, Tiến sĩ, Đại học Nice và INRIA Sophia Antipolis, Cộng hòa Pháp, Advisor: GS André Galligo và GS Laurent Busé, Level: Doctor, Type: Regular
  • 2002-2004, Thạc sĩ, Đại học Sư Phạm Hà Nội, Advisor: GS. TSKH Nguyễn Tự Cường, Level: Master, Type: Regular
  • 1997-2001, Lớp chất lượng cao, Đại học Sư Phạm Hà Nội, Advisor: GS.TSKH Nguyễn Tự Cường, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

  Projects

  • 2016-2018, Thành viên chủ chốt, Chỉ số chính quy Castelnuovo-Mumford và cấu trúc của vành Rees, Đề tài Nafosted,
  • 2014-2016, Chủ nhiệm, Một số vấn đề tính toán trong hình học đại số, Đề tài cấp Trường,

  Publications / Books

  • 2017, Lưu Bá Thắng, Một số bài toán phân tích đa thức, Tạp chí Pi, Tập 1-Số 1, 17-18
  • 2017, Lưu Bá Thắng (Đồng tác giả), Lý thuyết số và các chuyên đề nâng cao, NXB Thông tin và Truyền thông, , 352 pages
  • 2016, Đàm Văn Nhỉ, Đặng Đình Hanh và Lưu Bá Thắng (Tái bản lần 2), Các chuyên đề: Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 9, Tập một: Đại số , NXB Giáo dục , 244 trang, , ,
  • 2016, Luu Ba Thang, The intersection problems of real parametric curves and surfaces by means of matrix-based implicit representations: A new approach, Submit, ,
  • 2016, Luu Ba Thang và các tác giả, Hướng dẫn ôn luyện thi Trung học phổ thông quốc gia môn Toán (Tái bản lần 3), NXB ĐHSPHN, , 200 pages
  • 2016, N.C.Minh, L.B.Thang and T.N. Trung, A generalization of combinatorial Nullstellensatz for multisets, Submited, ,
  • 2015, Dam Van Nhi and Luu Ba Thang, Triangle identities via elimination theory, Mathematical Reflections, Issue 1,
  • 2015, Thang Luu Ba, The intersection problems of parametric curves and surfaces by means of matrix-based implicit representations, SAGA- Advances in ShApes, Geometry and Algebra, Geometry and Computing, Springer -Verlag
  • 2014, Đàm Văn Nhỉ, Đặng Đình Hanh và Lưu Bá Thắng, Các chuyên đề: Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 9, Tập một: Đại số, NXB Giáo dục, 244 trang,
  • 2014, Trần Tuấn Nam, Đàm Văn Nhỉ và Lưu Bá Thắng, Giáo trình: Một số ứng dụng của đại số hiện đại vào giải toán sơ cấp, NXB Sư Phạm Hồ Chí Minh , Việt Nam, 469 trang
  • 2013, I. Emiris, T. Kalinda, C. Konaxis and T. Luu Ba, Sparse implicitization by interpolation: Coping with non-exactness and an application to discriminant computation, Computer-Aided Design, 45, 252-261 (SCI)
  • 2013, I. Emiris, T. Kalinda, C. Konaxis and T. Luu Ba, Implicitization of curves and surfaces using predicted support, Theoretical Computer Science, 479, 81-98 (SCI)
  • 2012, A. Galligo, M. Elkadi and T. Luu Ba, Approximate GCD of several univariate polynomials with small degree pertubations, Journal of Symbolic Computation, 47 (4), 410-421 (SCI)
  • 2012, Laurent Busé and Thang Luu Ba , The surface/surface intersection problems by means of matrix based representation, Computer Aided Geometric Design, 29, 579-598 (SCI)
  • 2012, Thang Luu Ba , The matrix based representations of the intersection curve, ACM SIGSAM Communications in Computer Algebra, Vol 46, No. 3, Issue 181,
  • 2011, Thang Luu Ba, Matrix-based implicit representation of algebraic curves and surfaces and applications, PhD Thesis, University of Nice and INRIA Sophia Antipolis, France
  • 2010, Laurent Busé and Thang Luu Ba, Matrix-based implicit representations of algebraic curves and applications, Computer Aided Geometric Design, 27 vol 9, 681-699 (SCI)
  • 2009, Thang Luu Ba, L. Busé and B. Mourrain, Curve/Surface intersection problem by means of matrix representation, In SNC'09: Proceedings of the International Conference on Symbolic Numeric Computation, Kyoto, Japan.ACM, NewYork, USA, , 71-78
  • 2006, Dam Van Nhi and Luu Ba Thang, The power formal series and application, Journal of Science, Hanoi National University of Education, , N0. 6, Vietnam
  • 2006, Đàm Văn Nhỉ, Lưu Bá Thắng và Nguyễn Việt Hải, Sách: Số học, NXB Hải Phòng, Việt Nam, 183 pages
  • 2006, Luu Ba Thang, Asymptotic stability of the set attached primes ideals , Journal of Science, Hanoi National University of Education, No. 4, Vietnam
  • 2004, Dam Van Nhi and Luu Ba Thang, Extension of a result of Huneke and Miller, Journal of Science, Vietnam National University, T. XX, N0 3,

  Workshop papers

  • 2014, DAHITO (Đại số - Hình học - Tô Pô) - Ban Tổ chức, Tuần Châu, Hạ Long
  • 2013, Đại hội Toán học Việt Nam, Nha Trang, Việt Nam
  • 2013, Hội thảo chuyên đề Toán Olympic, Ninh Bình, Việt Nam
  • 2012 , Erga-Galaad SAGA WorkshopGreece (Co-organizer with Prof I. Emiris), Athens, Greece
  • 2012, Fall School Shapes, Geometry and Algebra, Vilnius, Lithuania
  • 2012, SMF-VMS Joint Congress, Hue, Vietnam
  • 2010, SAGA Fall School, Kolympari,Crete, Greece
  • 2010, SAGA Workshop, Auron, France
  • 2010, The Fifth RISC/SCIENCE Training School in Symbolic Computation, Johannes Kepler University of Linz,Hagenberg, Austria
  • 2009, International Conference on Symbolic-Numeric Computation, Kyoto, Japan
  • 2009, International Conference on Tensors and Interpolation, University of Nice-Sophia Antipolis
  • 2009, Summer School on Computational Mathematics, Soria, Spain
  • 2005, Conference on Algebra - Geometry - Topology, Ho Chi Minh city, Vietnam
  • 2002, Summer School and Conference on Algebraic K- Theory and its applications , ICTP, Trieste, Italy
  • 2002, Summer School and Conference on Algebraic K- Theory and its applications, ICTP, Trieste, Italy
  • 2012, Hội thảo chuyên đề về toán chuyên, Hạ Long, Việt Nam

  Science blogs

  Teaching subjects

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
  Top