ĐHSPHN - Nhữ Thị Việt Hoa
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 1414 - Lastest Update: 9/9/2017

ThS Nhữ Thị Việt Hoa

Position Giảng viên
Telephone
Org Unit Khoa Sư phạm Kỹ thuật
Floor/Room 136 Đường Xuân Thuỷ – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
Email nhuhoa@hnue.edu.vn
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/nhuhoa

Biography / Background

Từ năm 2008 đến nay làm việc tại Bộ môn Phương pháp dạy học - Khoa Sư phạm kỹ thuật

Qualifications

 • 2016, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, Trường ĐHSP Hà Nội, #NV18151

Employment History

 • 2008 d?n nay, , Bộ môn Phương pháp dạy học - Khoa Sư phạm kỹ thuật

Science Awards

Education

  Projects

   Publications / Books

   [1]. Nhữ Thị Việt Hoa, Vai trò của dạy học nhóm trong hình thành kĩ năng mềm, Tạp chí dạy và học ngày nay (ISSN 1859 – 2694) số tháng 1 – 2013 (Tr 23 – 24).

   [2]. Nhữ Thị Việt Hoa, Xây dựng và sử dụng tranh dạy học hệ thống cung cấp nhiên liệu dùng bộ chế hòa khí (bài 27 – SGK Công nghệ lớp 11), Tạp chí thiết bị giáo dục (ISSN 1859 – 0810) số 91 tháng 3 – 2013 (Tr 37 – 39).

   [3]. Nhữ Thị Việt Hoa, Sử dụng bài tập dạy học bài 7: Hình chiếu phối cảnh (SGK Công nghệ 11), Tạp chí dạy và học ngày nay (ISSN 1859 – 2694) số tháng 4 – 2013 (Tr 42 – 43).

   [4]. Nhữ Thị Việt Hoa, Bàn về các biện pháp phát triển kĩ năng mềm cho sinh viên, Tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (ISSN 0868 – 3719) số tháng 4 năm 2013 (Tr 163 – 167)

   [5]. Nhữ Thị Việt Hoa, Vũ Thị Hoa, Đặt vấn đề vào bài mới trong dạy học, Tạp chí dạy và học ngày nay (ISSN 1859 – 2694) số tháng 7 – 2013 (Tr 32 – 34)

   [6]. Nhữ Thị Việt Hoa, Nguyễn Thị Hiền, Xây dựng kho tài nguyên dạy học công nghệ bằng google site, Tạp chí thiết bị giáo dục (ISSN 1859 – 0810) số 96 tháng 8 – 2013 (Tr 37 – 39)

   [7]. Nhữ Thị Việt Hoa, Phát triển kĩ năng mềm thông qua dạy học học phần thực hành phương pháp dạy học, Tạp chí thiết bị giáo dục (ISSN 1859 – 0810) số 100 tháng 12 – 2013 (Tr 45 – 47)

   [8].Nhữ Thị Việt Hoa, Phạm Thị Thu Hà, Giáo dục hướng nghiệp trong dạy học  môn Công nghệ 11, Tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (ISSN 2354-1075), số 8D năm 2015, trang 207 – 214.

   [9]. Nhữ Thị Việt Hoa, Phát triển năng lực giải quyết vấn đề thông qua nghiên cứu khoa học cho học sinh phổ thông, Tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (ISSN 2354-1075), số 8D năm 2015, trang 159 – 164

   [10]. Nhữ Thị Việt Hoa, Đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh, Tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (ISSN 2354-1075), số 6B năm 2016, trang 43 - 50

   Workshop papers

    Science blogs

    Teaching subjects

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
    Top