ĐHSPHN - Nguyễn Thị Ngọc Minh
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 2733 - Lastest Update: 7/11/2018

Tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Minh

Position giảng viên
Telephone 0462690933
Org Unit Khoa Ngữ Văn
Floor/Room Nhà B, Trường ĐHSP Hà Nội.
Email minhnn@hnue.edu.vn
Language (), Tiếng Anh (), Tiếng Trung Quốc (),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/minhnn

Biography / Background

Qualifications

 • 2013, Tiến sĩ Ngữ văn, Đại học Sư phạm Hà Nội, #002855
 • 2008, Cử nhân Tiếng Trung Quốc, Đại học Quốc gia Hà Nội, #056288
 • 2006, Thạc sĩ Ngữ văn, Đại học Sư phạm Hà Nội, #022072
 • 2003, Cử nhân Sư phạm Ngữ văn, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, #0422757

Employment History

 • 2003-2018, Giảng viên, Đại học Sư phạm Hà Nội

Science Awards

Education

 • 2013, Tiến sĩ, Đại học Sư phạm, Advisor: PGS.TS La Khắc Hòa, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

Projects

1. Nguyễn Thị Ngọc Minh (chủ trì), Văn học như một hình thức diễn ngôn (dịch và giới thiệu những khái niệm cơ bản), đề tài cấp trường năm 2009, Đại học Sư phạm Hà Nội.

2. Nguyễn Thị Ngọc Minh (chủ trì), Kí như một hình thức diễn ngôn (khảo sát trên tư liệu kí giai đoạn 1930-1945), đề tài cấp trường năm 2010, Đại học Sư phạm Hà Nội.

3. Lê Lưu Oanh (chủ trì), Nguyễn Thị Ngọc Minh (thành viên), Chuyển hướng văn hóa trong nghiên cứu văn học- những chủ đề và những cách tiếp cận mới, đề tài trọng điểm cấp trường, mã số SPHN-357TĐ.

4. Đỗ Hải Phong (chủ trì), Nguyễn Thị Ngọc Minh (thư ký), Nghiên cứu đề xuất mô hình Sách giáo khoa Ngữ văn phổ thông theo định hướng phát triển năng lực người học, Nhiệm vụ khoa học cấp Bộ, mã số B2015-17-02NV

Publications / Books

 1. Nguyễn Thị Ngọc Minh (2008), “Giới thiệu lí thuyết tự sự của M.Bal”, Tự sự học- những vấn đề lí thuyết và lịch sử, nxb ĐHSPHN, trang 79-105.
 2. Nguyễn Thị Ngọc Minh (2016), Văn học ký như một loại hình diễn ngôn (chuyên luận), Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.
 3. Nguyễn Thị Ngọc Minh (2018), "Tự sự học lịch sử", Tự sự học- lý thuyết và ứng dụng, Trần Đình Sử (chủ biên), nxb Giáo dục, 2018, trang 317-339.
 4. Nguyễn Thị Ngọc Minh (2005), Nhật kí “Ở rừng” của Nam Cao- một nhật kí nghệ thuật, Tạp chí Văn nghệ quân đội số 628-629, trang 171-174.
 5. Nguyễn Thị Ngọc Minh (2011), “Diễn ngôn về xứ thuộc địa trong Người tình của M.Duras”, Tạp chí Khoa học trường ĐHSPHN, số 5, trang 23-32.
 6. Nguyen Thi Ngoc Minh, Bui Linh Hue (2013), Investigative reportage in Vietnam Literature: Journey between Marginal and Mainstream, Emergency, Dominance and Deviation, Volumn 5,  Autumn 2013, University of Southampton
 7. Nguyễn Thị Ngọc Minh dịch (2011), “Một số định nghĩa và quan điểm nghiên cứu diễn ngôn”, Sara Mills, Tạp chí Văn học nước ngoài, số 8, trang 128-152.
 8. Nguyễn Thị Ngọc Minh (2014), Lí luận văn học như là sự đa dạng của những chiến lược đọc: đề xuất đổi mới chương trình Lí luận văn học ở các trường ĐH Sư phạm, Tạp chí Khoa học trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, số 56 năm 2014, trang 107.

Workshop papers

 1. Nguyễn Thị Ngọc Minh (2006), Màu sắc  mộng ảo trong kí Hoàng Phủ Ngọc Tường- Hội nghị Văn học kì ảo- Khoa Ngữ văn- trường ĐHSPHN.
 2. Nguyễn Thị  Ngọc Minh (2007), Giới thiệu cuốn Diễn ngôn tự sự của G.Gennette- kỉ yếu hội thảo tự sự học- trường Đại học Sư phạm.
 3. Nguyễn Thị Ngọc Minh (2009), Lí luận văn học đương đại (G.Douglas Atkins và Laura Morrow)- Bản chất bất định của lí luận và việc dạy học lí luận văn học- Kỷ yếu hội thảo khoa học Các giải pháp cho nền lí luận văn học dân tộc – hiện đại- Đề tài khoa học cấp Nhà nước doTrường ĐHSP tổ chức tháng ngày 10/ 1/ 2009.
 4. Nguyễn Thị Ngọc Minh (2010), “Nhìn lại vấn đề sự thật trong kí dưới một nhãn quan lí thuyết mới”, Nghiên cứu và giảng dạy Ngữ văn, từ truyền thống đến hiện đại, nxb ĐHSPHN, 2010, trang 270-281
 5. Nguyễn Thị Ngọc Minh (2010), Nhìn lại cuộc tranh luận về kí trên văn đàn Việt Nam những năm 1960 dưới một nhãn quan lí thuyết mới, Kỉ yếu Hội nghị khoa học Nghiên cứu sinh trường ĐHSP lần thứ II, tập 1, trang 397-400
 6. Nguyễn Thị Ngọc Minh (2011), Sự thật như một ngôn ngữ- cách tiếp cận mới đối với loại hình văn học ký, Kỉ yếu Hội thảo KH toàn quốc: Đổi mới nghiên cứu và giảng dạy Ngữ văn trong nhà trường Sư phạm. NXB Giáo dục Việt Nam. ISBN 978-604-0-08132-2.
 7. Nguyễn Thị Ngọc Minh (2012), Ba cách tiếp cận khái niệm diễn ngôn, Kỉ yếu Hội thảo khoa học Cán bộ trẻ, trường ĐHSPHN, lần thứ V, năm 2012, nxb Đại học Sư phạm, trang 147-162

Science blogs

Teaching subjects

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top