ĐHSPHN - Đỗ Như Long
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 2913 - Lastest Update: 9/15/2015

Thạc sỹ Đỗ Như Long

Position Cán bộ giảng dậy
Telephone 0983.120.984
Org Unit Khoa Công nghệ Thông tin
Floor/Room Nhà C, Trường ĐHSP Hà Nội.
Email longdn@hnue.edu.vn
Language Tiếng Anh, Tiếng Trung (),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/longdn

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

   Science Awards

   Education

   • 2009-2011, , Đại học Công nghệ - Đại học Quốc Gia Hà Nội, Advisor: , Level: Master, Type: Regular
   • 2003-2007, , Đại học Sư Phạm Hà Nội, Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

   Projects

    Publications / Books

    • 2015, Nguyễn Thị Thùy Liên và Đỗ Như Long, BÀI TOÁN LẬP LỊCH PHÂN BỔ TÀI NGUYÊN TRONG MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY , Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội, Số 4/2015 VN, p. 62-70
    • 2015, Phan Thanh Toàn, Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Doãn Cường1 và Đỗ Như Long, GIẢI THUẬT TỐI THIỂU HÓA CHI PHÍ THỰC THI LUỒNG CÔNG VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY , Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội, Số 4/2015 VN, 47-55
    • 2011, Đỗ Như Long, Bùi Hải Bằng và Vũ Xuân Bảo, GIAO THỨC BẢO MẬT H.235 SỬ DỤNG TRONG HỆ THỐNG MẠNG VOIP , Tạp chí khoa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội, FIT/2011, p. 112-123
    • 2011, ùi Hải Bằng, Kiều Tuấn Dũng, Đỗ Như Long và Vũ Xuân Bảo, TẤN CÔNG LỖ ĐEN VÀ GIẢI PHÁP CHỐNG LẠI TẤN CÔNG LỖ ĐEN TRONG MẠNG KHÔNG DÂY MESH , Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội, FIT / 2011, 124-136

    Workshop papers

     Science blogs

     Teaching subjects

     TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
     Top