ĐHSPHN - Bùi Thị Lâm
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 1135 - Lastest Update: 4/16/2018

Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Thị Lâm

Position Giảng viên cao cấp
Telephone 0437481037
Org Unit Khoa Giáo dục Đặc biệt
Floor/Room Tòa nhà K3, trường ĐHSP Hà Nội, 136 Đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.
Email lambt@hnue.edu.vn
Language Tiếng Anh (Đại học),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/lambt

Biography / Background

Giáo dục học mầm non

Can thiệp sớm cho trẻ khiếm thính

Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật lứa tuổi mầm non

Qualifications

  Employment History

  • 2001 - nay, Giảng viên chính, Phó bí thư Chi bộ, Khoa Giáo dục đặc biệt
  • 1996 - 2001, Giảng viên, Khoa Giáo dục Mầm non

  Science Awards

  Education

  • 5/8/1996, Cử nhân Giáo dục Mầm non, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
  • 30/1/1999, Cử nhân Giáo dục đặc biệt, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
  • 24/4/2012, Tiến sỹ Giáo dục học, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: , Level: Doctor, Type: Regular
  • 2007, Cử nhân Ngoại Ngữ, Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc Gia Hà Nội, Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
  • 14/4/2000, Thạc sỹ Giáo dục học, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: , Level: Master, Type: Regular

  Projects

  TT

  Tên CT, ĐT

  CN

  TG

  Mã số và cấp quản lý

  Thời gian

  thực hiện

  Ngày nghiệm thu

  Kết quả

  1

  Xây dựng hệ thống bài tập tình huống nhằm rèn luyện kĩ năng cho sinh viên ngành Giáo dục đặc biệt về tổ chức trò chơi ở lớp mẫu giáo hoà nhập

  X


  Mã số: B2009- 17-223

  Cấp Bộ

  2009-2010

  28/4/

  2011

  Tốt

  2

  Biện pháp điều chỉnh môi trường học tập ở lớp mẫu giáo hòa nhập trẻ khuyết tật

  X


  Mã số: ĐHSP-12-199

  Cấp cơ sở

  2012-2014

  12/6/

  2015

  Tốt

  3

  Tổ chức thực hiện tiết học cá nhân cho trẻ mẫu giáo khiếm thính

  X


  Mã số: SPHN-07-150

  Cấp cơ sở

  2007-2008

  2/12/

  2008

  Tốt

  4

  Nghiên cứu xây dựng sổ tay thuật ngữ chuyên ngành Giáo dục đặc biệt


  X

  Mã số: ĐHSP-08-277-TRIG- 29

  Cấp cơ sở

  2009-2010

  23/12/

  2010

  Xuất sắc

  5

  Xây dựng băng hình minh hoạ sự phát triển ngôn ngữ của trẻ từ 0 – 3 tuổi,


  X

  Mã số: B2004- 75-118

  Cấp Bộ

  2004-2005

  23/3/

  2006

  Tốt

  6

  Xây dựng băng hình minh hoạ “Một số đặc điểm phát triển ngôn ngữ của trẻ mẫu giáo”


  X

  B2006-17-46

  Cấp Bộ

  2006-2007

  24/4/

  2008

  Tốt

  7

  Xây dựng phần mềm hỗ trợ dạy và học Địa lý lớp 6 cho học sinh khiếm thính

  X


  Ngân hàng thế giới

  2006-2007

  6/12/

  2007

  Tốt

  8

  Đổi mới tổ chức kiểm tra, đánh giá trong đào tạo của khoa Giáo dục đặc biệt


  X

  Dự án trọng điểm cấp cơ sở

  2008-2009

  4/12/

  2009

  Tốt

  9

  Xây dựng mô hình tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ mầm non theo hướng tích hợp các mục tiêu giáo dục


  X

  Mã số: 2016- SPH- 10

  Cấp Bộ

  2016-2017

  Đang triển khai


  10

  Nghiên cứu thích ứng Bảng hỏi về Độ tuổi và Giai đoạn (ASQ)


  X

  Dự án nghiên cứu

  Cấp Bộ

  2015-2016

  Đang triển khai


  Publications / Books

  TT

  Tên sách

  Loại sách

  Nhà xuất bản và năm xuất bản

  Số tác giả

  Viết một mình

  hoặc chủ biên,

  phần biên soạn

  Thẩm định,

  xác nhận sử dụng của CSGD

  ĐH

  ISBN

  (nếu có)

  1

  Giáo dục hòa nhập

  GT

  NXB Giáo dục, 2011

  02

  Đồng tác giả (Viết từ trang 24-85 và trang138- 181)

  Trường ĐHSP Hà Nội xác nhận đã sử dụng vào giảng dạy đại học tại Trường.


  2

  Can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật

  GT

  NXB

  Giáo dục, 2006

  04

  Đồng tác giả (Viết từ tr. 47-107 và từ tr. 226-250)  3

  100 hoạt động phát triển kĩ năng cho trẻ khuyết tật trong trường mầm non

  TK

  NXB

  Hà Nội, 2010

  04

  Đồng tác giả (Viết từ trang 26- 66)  4

  Can thiệp sớm cho trẻ khiếm thính

  GT

  NXB ĐHSP

  2016

  01

  MM


  978-604-54-2777-4

  5

  Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật lứa tuổi mầm non

  GT

  NXB

  ĐHSP

  2016

  03

  Đồng tác giả (Viết từ tr.6-81 và từ tr.100- 111)


  978-604-54-2698-2

  6

  Nâng cao năng lực phát hiện và cá biệt hóa với trẻ đặc biệt

  HD

  NXB Giáo dục

  2013

  02

  Đồng tác giả (Viết từ trang 75- 123)
  TT

  Tên bài báo

  Số tác giả

  Đăng trên tạp chí hoặc kỷ yếu khoa học

  Tập

  Số

  Trang

  Năm

  công bố

  1

  Một số đặc điểm hoạt động chơi của trẻ mẫu giáo khiếm thính

  01

  Tạp chí khoa học - Trường ĐHSP Hà Nội, ISSN: 0868- 3719


  8

  166-172

  2009

  2

  Phát triển ngôn ngữ cho trẻ  khiếm  thính  trong tổ chức trò chơi ở lớp mẫu giáo hoà nhập

  01

  Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, ISSN: 0868-3409


  179

  13-16

  2010

  3

  Những hỗ trợ của giáo viên đối với trẻ khiếm thính trong lớp học hoà nhập

  01

  Tạp chí Giáo dục, ISSN: 21896 0866 7476


  161

  47-48

  2007

  4

  Phát triển ngôn ngữ và giao tiếp cho trẻ khiếm thính ở lớp mẫu giáo hoà nhập

  02

  Tạp chí Giáo dục, ISSN: 21896 0866 7470


  114

  35-36

  2005

  5

  Giải pháp nâng cao hiệu quả dạy học địa lí cho học sinh khiếm thính ở cấp trung học cơ sở.

  03

  Tạp chí khoa học- Trường ĐHSP Hà Nội, ISSN: 0868 – 3719


  6

  79-85

  2011

  6

  Xây dựng hệ thống ký hiệu địa lý cho học sinh khiếm thính ở bậc trung học cơ sở.

  02

  Tạp chí thiết bị giáo dục, ISSN: 1859 – 0810


  51

  9-11

  2009

  8

  Giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật lứa tuổi mầm non- vấn đề cần được xã hội hoá tại Việt Nam

  02

  Tạp chí khoa học -Trường ĐHSP Hà Nội,

  ISSN: 0868- 3719

  52

  6

  163-167

  2007

  9

  Phát triển ngôn ngữ cho trẻ khiếm thính thông qua giao tiếp trong tổ chức trò chơi ở lớp mẫu giáo hoà nhập

  01

  Tạp chí khoa học- Trường ĐHSP Hà Nội, ISSN: 0868 – 3719

  59

  8

  177-182

  2014

  10

  Sự phát triển ngôn ngữ của trẻ khiếm thính 3-4 tuổi dưới tác động của các biện pháp tổ chức trò chơi

  01

  Tạp chí khoa học -Trường ĐHSP Hà Nội, ISSN: 0868 – 3719

  61

  3

  170-176

  2016

  11

  Lựa chọn phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ khiếm thính lứa tuổi mầm non

  01

  Tạp chí khoa học- Trường Đại học sư phạm Hà Nội, ISSN: 0868 – 3719

  60

  8C

  161-167

  2015

  12

  Phát triển kĩ năng tiền đọc cho trẻ khiếm thính 5-6 tuổi ở trường mầm non hòa nhập

  01

  Tạp chí khoa học- Trường ĐHSP Hà Nội: ISSN 0868 – 3719

  60

  6BC

  217-223

  2015

  13

  Biện pháp tổ chức trò chơi nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo khiếm thính 3- 4 tuổi trong môi trường giáo dục hòa nhập

  01

  Tạp chí khoa học- Trường ĐHSP Hà Nội: ISSN 0868 – 3719

  61

  1

  166- 173

  2016

  14

  Một số giải pháp nâng cao hiệu quả chuẩn bị cho trẻ mẫu giáo khiếm thính vào lớp 1

  01

  Tạp chí Giáo dục, ISSN: 2354 0753


  380

  11-14

  2016

  15

  Thực trạng điều chỉnh môi trường học tập cho trẻ khuyết tật ở trường mầm non hòa nhập

  01

  Tạp chí khoa học -Trường ĐHSP Hà Nội: ISSN 0868 – 3719

  60

  6

  151-158

  2015

  16

  Giải quyết tình huống sư phạm trong giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật ở trường mầm non

  01

  Tạp chí khoa học giáo dục – Viện KHGD Việt Nam, ISSN: 0868 – 3662


  127

  39-41

  2016

  17

  Hợp tác với cha mẹ trong giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật ở trường mầm non

  01

  Tạp chí khoa học- Trường ĐHSP Hà Nội: ISSN 0868 – 3719

  60

  8C

  25-30

  2015

  18

  Xây dựng môi trường chơi ở lớp mẫu giáo hoà nhập trẻ khuyết tật

  01

  Tạp chí Giáo dục, ISSN: 21896 0866 7476


  Số ĐB 12/2013

  62-64

  2013

  19

  Đánh giá sàng lọc trẻ em lứa tuổi mầm non và vai trò của giáo viên

  01

  Tạp chí Giáo dục, ISSN: 21896 0866 7476


  Số ĐB 8/2014

  96-98

  2014

  20

  Các mô hình can thiệp ngôn ngữ trong can thiệp sớm cho trẻ khiếm thính ở Việt Nam

  01

  Tạp chí Quản lí giáo dục


  82

  13-15

  2016

  21

  Tổ chức các khu vực hoạt động ở lớp mẫu giáo hoà nhập có trẻ tự kỉ

  01

  Tạp chí Giáo dục, ISSN: 21896 0866 7476


  Số ĐB 12/20

  13

  59-61

  2013

  22

  Phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo thông qua hoạt động trải nghiệm thực tiễn

  02

  Tạp chí khoa học- Trường ĐHSP Hà Nội: ISSN 0868 – 3719

  61

  3

  131- 135

  2016

  23

  Một số kết quả nghiên cứu về ngôn ngữ của trẻ khiếm thính thông qua nghiên cứu trường hợp

  02

  Tạp chí Giáo dục, ISSN: 21896 0866 7476


  Số

  ĐB 8/2014

  81-83

  2014

  24

  Nâng cao hiệu quả dạy học địa lý cho học sinh khiếm thính ở cấp trung học cơ sở

  02

  Tạp chí Giáo dục, ISSN: 21896 0866 7476


  280

  34-36

  2012


  Workshop papers

  TT

  Tên bài báo

  Số tác giả

  Đăng trên tạp chí hoặc kỷ yếu khoa học

  Tập

  Số

  Trang

  Năm

  công bố

  1.

  Vấn đề giáo dục học sinh THCS về trường học tôn trọng sự khác biệt

  01

  Kỉ yếu Hội thảo khoa học cán bộ trẻ  Trường ĐHSPHN, NXB ĐHSP  424-431

  2010

  2.

  Xây dựng môi trường chơi ở lớp mẫu giáo hoà nhập có trẻ khiếm thính

  01

  Kỉ yếu Hội thảo khoa học Đào tạo giáo viên mầm non trong thời kì hội nhập quốc tế, NXBĐHSP  78-83

  2010

  Science blogs

  Teaching subjects

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
  Top