A A+
Thông báo của Hội Hoá học Việt Nam về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V nhiệm kì 2011-2016
Thông báo của Hội Hoá học Việt Nam về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V nhiệm kì 2011-2016

- Thông báo của Hội Hoá học Việt Nam về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V nhiệm kì 2011-2016. - Thông báo của Phân Hội Giảng dạy Hoá học Việt Nam về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV nhiệm kì 2011-2015.

Ngày đăng:22/11/2011, Lượt xem: 4880
Mẫu nghiệm thu đề tài cấp trường, cấp Bộ
Mẫu nghiệm thu đề tài cấp trường, cấp Bộ

Ngày đăng:08/11/2011, Lượt xem: 4713
THÔNG BÁO SỐ 1  VỀ VIỆC TỔ CHỨC CUỘC THI ẢNH VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
THÔNG BÁO SỐ 1 VỀ VIỆC TỔ CHỨC CUỘC THI ẢNH VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Biến đổi khí hậu đang và sẽ trở thành một trong những thách thức lớn nhất của Việt Nam. Vì vậy, cường cường các hoạt động giáo dục và truyền thông về giáo dục biến đổi khí hậu trong rộng rãi các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, học sinh phổ thông và sinh viên đại học

Ngày đăng:16/08/2011, Lượt xem: 4612
Viện Khoa học-Xã hội
Viện Khoa học-Xã hội

Ngày đăng:15/08/2011, Lượt xem: 5396
Thông báo tài trợ nghiên cứu cơ bản trong Khoa học xã hội và Nhân văn bắt đầu thực hiện từ năm 2012
Thông báo tài trợ nghiên cứu cơ bản trong Khoa học xã hội và Nhân văn bắt đầu thực hiện từ năm 2012

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia công bố tài trợ đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội và nhân văn bắt đầu thực hiện từ năm 2012. Thời hạn nhận hồ sơ để xét duyệt đợt này là từ ngày thông báo đến trước 16h30 ngày 14/10/2011, các hồ sơ nhận được sau thời hạn này sẽ xét chọn vào đợt sau

Ngày đăng:11/08/2011, Lượt xem: 4365
Về việc chuyển chọn đề tài NCKH cấp Bô năm 2012
Về việc chuyển chọn đề tài NCKH cấp Bô năm 2012

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài/nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2012 theo Công văn số 3198 /BGDĐT-KHCNMT ngày 13/05/2011. Danh mục tuyển chọn của Bộ gồm 181 đề tài và 12 nhiệm vụ thuộc các lĩnh vực KH&CN.

Ngày đăng:23/05/2011, Lượt xem: 4701
hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2010 - 2011
hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2010 - 2011

Kính gửi: Lãnh đạo các khoa, Lãnh đạo các đơn vị. Thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm học 2010 – 2011, nhằm chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học Trường ĐHSP Hà Nội. Hiệu trưởng đã ký Công văn số: 163/ĐHSPHN-KHCN, ngày 11/5/2011 về việc tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2010 – 2011, giao nhiệm vụ cho các đơn vị trong Trường phối hợp tổ chức thực hiện để Hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp (CV số: 163/ĐHSPHN-KHCN, ngày 11/5/2011 gửi tới các Khoa, các đơn vị trong trường). Ban Chỉ đạo tổ chức hoạt động viên nghiên cứu khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức Hội nghị SVNCKH cấp Trường năm học 2010 – 2011.

Ngày đăng:19/05/2011, Lượt xem: 4593
V/v Đề xuất nhiệm vụ cấp Trường năm 2012
V/v Đề xuất nhiệm vụ cấp Trường năm 2012

Để đảm bảo xây dựng kế hoạch KH&CN cấp cơ sở năm 2012 đúng tiến độ và hiệu quả, Trường đề nghị các đơn vị thông báo cho các nhà khoa học xây dựng các nhiệm vụ KH&CN cấp Trường năm 2012 theo các nội dung hướng dẫn tại Công văn số 11/ĐHSP-KH ngày 7/1/2011

Ngày đăng:11/05/2011, Lượt xem: 4608
Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học khoa Công nghệ thông tin năm 2011.
Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học khoa Công nghệ thông tin năm 2011.

Ban Chủ nhiệm khoa Công nghệ Thông tin trân trọng thông báo Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học khoa Công nghệ thông tin năm 2011 sẽ được tổ chức vào ngày 27/4/2011. Hội nghị năm nay được tổ chức công phu, sau phiên toàn thể sẽ chia thành 4 tiểu ban chuyên ngành. Với những nỗ lực của Cán bộ giảng viên và sinh viên, năm 2010, khoa CNTT có sinh viên Nguyễn Tô Sơn đạt Giải nhất SVNCKH cấp Bộ và đạt giải Nhất Giải thưởng VIFOTEC 2010. Nhà trường tin tưởng năm nay, nhiều sinh viên tiếp tục đạt được giải thưởng cao.

Ngày đăng:24/04/2011, Lượt xem: 4449
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top