A A+
Về việc thống kê công trình, sản phẩm Khoa học phục vụ 65 năm thành lập Trường
Về việc thống kê công trình, sản phẩm Khoa học phục vụ 65 năm thành lập Trường

Xem công văn gắn kèm.

Ngày đăng:08/06/2016, Lượt xem: 11628
HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂM 2017
HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂM 2017

Thực hiện công văn số 1095/BGDĐT-KHCNMT về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2017, Trường đề nghị các đơn vị đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2017, bao gồm:

Ngày đăng:28/03/2016, Lượt xem: 21606
Hướng dẫn nghiệm thu Đề tài trọng điểm năm 2013
Hướng dẫn nghiệm thu Đề tài trọng điểm năm 2013

Theo tiến độ, các đề tài cấp Trường trọng điểm duyệt năm 2013 thực hiện trong 24 tháng, đến hạn nghiệm thu vào tháng 12 năm 2015.

Ngày đăng:17/12/2015, Lượt xem: 30467
Hướng dẫn nghiệm thu Đề tài cấp Trường năm 2014
Hướng dẫn nghiệm thu Đề tài cấp Trường năm 2014

Theo tiến độ thực hiện đề tài cấp Trường, các đề tài cấp Trường được duyệt vào tháng 6 năm 2014 đến hạn nghiệm thu vào tháng 12 năm 2015.

Ngày đăng:17/12/2015, Lượt xem: 26154
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÁC CẤP NĂM  HỌC 2015 – 2016
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÁC CẤP NĂM HỌC 2015 – 2016

Năm học 2014 – 2015, công tác sinh viên nghiên cứu khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã đạt những kết quả tốt đẹp: đã có 59 báo cáo khoa học tiêu biểu được tuyển chọn trong tổng số 758 báo cáo khoa học cấp Khoa để tham dự Hội nghị SVNCKH cấp Trường.

Ngày đăng:26/11/2015, Lượt xem: 16753
Thông báo tuyển chọn nhiệm vụ cấp Trường 2015
Thông báo tuyển chọn nhiệm vụ cấp Trường 2015

Ngày đăng:31/08/2015, Lượt xem: 15035
Thông báo: V/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2016 của trường ĐHSP Hà Nội
Thông báo: V/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2016 của trường ĐHSP Hà Nội

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2016 của trường ĐHSP Hà Nội

Ngày đăng:10/04/2015, Lượt xem: 15819
Thông báo: Hướng dẫn nghiệm thu đề tài cấp trường năm 2013
Thông báo: Hướng dẫn nghiệm thu đề tài cấp trường năm 2013

Theo tiến độ thực hiện đề tài cấp Trường, các đề tài cấp Trường được duyệt vào tháng 6 năm 2013 đến hạn nghiệm thu vào tháng 12 năm 2014. Trường đề nghị các chủ nhiệm đề tài đến phòng Khoa học Công nghệ (P.416) làm thủ tục nghiệm thu đề tài trong thời gian từ 1/ 12/2014 đến 15/1 năm 2015.

Ngày đăng:26/11/2014, Lượt xem: 14189
Thông báo: Vv kiểm tra, đánh giá tình hình NCKH của các đơn vị; Tình hình nghiên cứu, thanh toán tài chính của các đề tài và nghiệm thu giai đoạn đề tài nghiên cứu 2014
Thông báo: Vv kiểm tra, đánh giá tình hình NCKH của các đơn vị; Tình hình nghiên cứu, thanh toán tài chính của các đề tài và nghiệm thu giai đoạn đề tài nghiên cứu 2014

Để tổng kết tình hình nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ 2014 và triển khai nhiệm vụ NCKH năm 2015, Trường sẽ tổ chức các buổi kiểm tra, đánh giá tình hình NCKH của các đơn vị; Tình hình nghiên cứu, thanh toán tài chính của các đề tài và nghiệm thu giai đoạn đề tài nghiên cứu 2014. Nội dung buổi kiểm tra gồm:

Ngày đăng:24/11/2014, Lượt xem: 12757
Những thầy cô giáo tương lai đam mê Robot
Những thầy cô giáo tương lai đam mê Robot

Ngày đăng:18/11/2014, Lượt xem: 14270
Thông báo: Về việc xét giải thưởng KHCN lần thứ 5
Thông báo: Về việc xét giải thưởng KHCN lần thứ 5

Ngày đăng:01/08/2014, Lượt xem: 13801
Thông báo: Về việc đề xuất các nhiệm vụ KH&CN  cấp trường năm 2015
Thông báo: Về việc đề xuất các nhiệm vụ KH&CN cấp trường năm 2015

Thực hiện công văn số 917/BGDĐT ngày 14/3/2014 về Hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2015, Trường yêu cầu các đơn vị căn cứ vào định hướng phát triển KH&CN của đơn vị giai đoạn 2013 - 2020 đã nộp Trường theo công văn số 03 ngày 4/01/2013 về việc xây dựng định hướng phát triển KH&CN giai đoạn 2013-2020 để đề xuất các nhiệm vụ cấp Trường 2015, gồm các nội dung sau:

Ngày đăng:17/06/2014, Lượt xem: 13423
Thông báo: V/v thống kê KHCN  2013 và 6 tháng đầu năm 2014
Thông báo: V/v thống kê KHCN 2013 và 6 tháng đầu năm 2014

Ngày đăng:17/06/2014, Lượt xem: 13150
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top