A A+

GIỚI THIỆU GIẢI THƯỞNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ LẦN THỨ 8

Cập nhật: Thứ sáu Ngày 18 tháng 5, 2018
Chuyên mục: Nghiên cứu Khoa học

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, cái nôi đầu tiên của ngành Sư phạm Việt Nam được thành lập vào năm 1951, cho đến nay đã tròn 66 năm. Trong suốt thời gian xây dựng và phát triển với phương châm lấy khoa học làm then chốt, làm động lực để biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo, đội ngũ các nhà giáo, các nhà quản lý của trường không ngừng lớn mạnh về cả số lượng và chất lượng

Gắn nghiên cứu khoa học với đào tạo, đặc biệt là đào tạo trình độ cao, 66 năm qua, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã thực hiện được nhiều chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu có giá trị trên cả ba lĩnh vực khoa học cơ bản, khoa học ứng dụng và khoa học giáo dục. Đặc biệt một số kết quả nghiên cứu đã được ứng dụng có hiệu quả vào sản xuất, đời sống và đào tạo, một số ngành bước đầu đã thực hiện có hiệu quả việc mở rộng quan hệ quốc tế trong nhiều lĩnh vực, giữ vững và phát huy được truyền thống tốt đẹp của nhà trường. Nhiều cán bộ khoa học của nhà Trường đã nhận được các giải thưởng cao quý về khoa học công nghệ, giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước và giải thưởng Quốc tế.

Để tiếp tục phát huy truyền thống của nhà trường về khoa học công nghệ và đào tạo trong xu thế hội nhập, đáp ứng nguyện vọng của đông đảo đội ngũ cán bộ của trường, đặc biệt với sự đề xuất của NGND, GS.TSKH. Bùi Văn Ba; NGND, GS.TSKH. Phan Nguyên Hồng, từ năm 2009, lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã thành lập Quỹ khen thưởng Khoa học Công nghệ trích từ nguồn tài chính của Trường và sự đóng góp của các tập thể, cá nhân trong và ngoài Trường tạo điều kiện hàng năm tôn vinh cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhất trong nghiên cứu khoa học và công nghệ, khẳng định vị thế của Trường trong nền giáo dục Đại học của nước nhà. Đây là giải thưởng cao quý và mang nhiều ý nghĩa, hi vọng rằng sẽ có nhiều cá nhân và đơn vị sẽ được tôn vinh trong giai đoạn tới.

GS.TS. Nguyễn Văn Minh

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

Vui lòng tải và xem toàn bộ nội dung tại đây

 

Publish: 18/05/2018 Views: 4172
Tin cùng chuyên mục
�ang tr?c tuy?n: 124
T?ng lu?t truy c?p: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top