A A+

Thông báo tuyển chọn nhiệm vụ cấp Trường 2015

Cập nhật: Thứ tư Ngày 2 tháng 9, 2015
Chuyên mục: Nghiên cứu Khoa học

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /ĐHSPHN-KH

(V/v Thông báo tuyển chọn nhiệm vụ cấp Trường 2015)

 

Hà Nội ngày        tháng      năm 2015

     Kính gửiCác đơn vị trong toàn Trường

            Trường triển khai thực hiện nhiệm vụ cấp Trường: Nghiên cứu thiết kế chủ đề tích hợp KHXH trong chương trình giáo dục phổ thông dưới hình thức đấu thầu lựa chọn đơn vị hoặc nhóm chuyên gia thực hiện nhiệm vụ. Đơn vị, nhóm chuyên gia đăng ký đấu thầu thực hiện nhiệm vụ cấp Trường  nộp hồ sơ theo mẫu:

  1. Đơn đăng ký thực hiện nhiệm vụ (1 bản) (Tải tại đây)
  2. Thuyết minh nhiệm vụ (6 bản) (Tải tại đây)
  3. Chi tiết công văn (Tải tại đây)

Hồ sơ được gửi về Phòng Khoa học Công nghệ (418) trước ngày 18/9/2015.

Trường sẽ tổ chức hội đồng tuyển chọn và thông báo kết quả vào tháng 10/2015.

Hiệu trưởng

(Đã ký)

GS.TS NGUYỄN VĂN MINH

 

Publish: 31/08/2015 Views: 13952
Tin cùng chuyên mục
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top