A A+

Thông báo: V/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2016 của trường ĐHSP Hà Nội

Cập nhật: Thứ hai Ngày 13 tháng 4, 2015
Chuyên mục: Nghiên cứu Khoa học

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2016 của trường ĐHSP Hà Nội

Xem chi tiết thông báo tại đây

Xem chi tiết quyết định về việc phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Trường ĐHSPHN để đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2016 tại đây

Xem chi tiết Danh mục đề xuất đề tài Khoa học & Công nghệ cấp Bộ năm 2016 tại đây

Xem chi tiết các mẫu hướng dẫn tại đây

Publish: 10/04/2015 Views: 14809
Tin cùng chuyên mục
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top