A A+

Thông báo: Hướng dẫn nghiệm thu đề tài cấp trường năm 2013

Cập nhật: Thứ tư Ngày 26 tháng 11, 2014
Chuyên mục: Nghiên cứu Khoa học

Theo tiến độ thực hiện đề tài cấp Trường, các đề tài cấp Trường được duyệt vào tháng 6 năm 2013 đến hạn nghiệm thu vào tháng 12 năm 2014. Trường đề nghị các chủ nhiệm đề tài đến phòng Khoa học Công nghệ (P.416) làm thủ tục nghiệm thu đề tài trong thời gian từ 1/ 12/2014 đến 15/1 năm 2015.

Chủ nhiệm đề tài cần hoàn tất các thủ tục sau trước ngày nghiệm thu 1 tuần:

- Nộp Danh sách đề xuất cán bộ tham gia hội đồng (theo mẫu, hướng dẫn)

- Nộp 01 bản Thông tin kết quả nghiên cứu (bằng tiếng Việt và tiếng Anh), gửi file theo địa chỉ email: khoahoc@hnue.edu.vntapchi@hnue.edu.vn để Trường đưa thông tin kết quả nghiên cứu của đề tài lên trang web của Trường

- Nộp 01 bộ báo cáo tổng kết đề tài tại phòng Khoa học- Công nghệ

- Nộp 01 đĩa CD lưu bản mềm báo cáo tổng kết đề tài và gửi file theo địa chỉ email khoahoc@hnue.edu.vn

Sau khi làm thủ tục nghiệm thu, Trường sẽ ra Quyết định và tổ chức Hội đồng nghiệm thu. Chủ nhiệm đề tài dự kiến ngày tổ chức nghiệm thu đề tài sau khi chuyển bộ báo cáo tổng kết đề tài cho phản biện đọc và viết nhận xét trước nghiệm thu.

Trường đề nghị lãnh đạo các đơn vị đôn đốc chủ nhiệm đề tài thực hiện đúng thời gian quy định.

 

                                           KT. HIỆU TRƯỞNG

                                         PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                        <đã ký> 

                                                                                                                PGS.TS. Đỗ Việt Hùng

Xem chi tiết thông báo và các mẫu hướng dẫn tại đây

Publish: 26/11/2014 Views: 13179
Tin cùng chuyên mục
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top