A A+

Thông báo: Vv kiểm tra, đánh giá tình hình NCKH của các đơn vị; Tình hình nghiên cứu, thanh toán tài chính của các đề tài và nghiệm thu giai đoạn đề tài nghiên cứu 2014

Cập nhật: Thứ hai Ngày 24 tháng 11, 2014
Chuyên mục: Nghiên cứu Khoa học

Để tổng kết tình hình nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ 2014 và triển khai nhiệm vụ NCKH năm 2015, Trường sẽ tổ chức các buổi kiểm tra, đánh giá tình hình NCKH của các đơn vị; Tình hình nghiên cứu, thanh toán tài chính của các đề tài và nghiệm thu giai đoạn đề tài nghiên cứu 2014. Nội dung buổi kiểm tra gồm:

1. Tổng kết đánh giá tình hình NCKH của đơn vị:

Tổng kết nghiên cứu khoa học chung của toàn đơn vị năm 2014 và định hướng NCKH trong những năm tới (Mẫu 1). Báo cáo tổng kết của đơn vị được trình bày tại buổi làm việc của Trường với đơn vị và gửi cho Phòng Khoa học Công nghệ theo email: khoahoc@hnue.edu.vn

    2. Kiểm tra, nghiệm thu giai đoạn các đề tài NCKH năm 2014:  

       Để chuẩn bị cho buổi kiểm tra, các chủ nhiệm đề tài NCKH phải làm thủ tục thanh toán kinh phí đề tài; làm Báo cáo triển khai đề tài (theo mẫu 4) và gửi bản mềm theo email (khoahoc@hnue.edu.vn) về phòng KHCN trước ngày 19/12/2014. Phòng KHCN sẽ kiểm tra sản phẩm đề tài và nhận báo cáo (bản cứng) tại buổi kiểm tra.

- Đề tài cấp Trường SPHN-13 Đợt 1 và các đề tài quá hạn: Chủ nhiệm đề tài đến Phòng KHCN (P.416) làm thủ tục nghiệm thu trước ngày 15/1/2015.

- Đề tài cấp Trường SPHN-13 đợt 2, đề tài cấp Trường SPHN-14, báo cáo tình hình thực hiện tại buổi kiểm tra của đơn vị và nộp báo cáo (mẫu 4)

- Đề tài cấp Trường trọng điểm 2013, nhiệm vụ cấp Trường 2014 và nhiệm vụ cấp Bộ 2014  báo cáo tình hình thực hiện đề tài. Trường thành lập Hội đồng kiểm tra riêng vào ngày 18/12/2014

Thành phần các Hội đồng kiểm tra, đánh giá công tác NCKH và nghiệm thu giai đoạn đề tài năm 2014 do Trường thành lập bao gồm: BGH, phòng KHCN, phòng KHTC và đại diện các đơn vị. Buổi làm việc của Trường với đơn vị từ 22/12/2014đến 29/12/2014. Mỗi đơn vị cử 1 cán bộ tham gia hội đồng (theo mẫu 5) gửi về phòng Khoa học Công nghệ trước ngày 15/12/2014, sau đó Trường sẽ có thông báo kế hoạch kiểm tra đến các đơn vị.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                              (đã ký)

PGS.TS. Đỗ Việt Hùng

Xem chi tiết thông báo và các mẫu tại đây

Publish: 24/11/2014 Views: 11643
Tin cùng chuyên mục
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top