A A+

Thông báo: Về việc xét giải thưởng KHCN lần thứ 5

Cập nhật: Thứ sáu Ngày 1 tháng 8, 2014
Chuyên mục: Nghiên cứu Khoa học

Triển khai thực hiện Quyết định số 274/QĐ-ĐHSPHN-KH ngày 9/2/2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội về việc thành lập “Quỹ hỗ trợ khen thưởng khoa học công nghệ” và Quy chế giải thưởng khoa học và công nghệ của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường tổ chức xét giải thưởng khoa học và công nghệ lần thứ 5 nhằm động viên tôn vinh các kết quả nghiên cứu khoa học của các tập thể khoa học và cá nhân trong 5 năm trở lại đây (2010-2014) góp phần tạo động lực thúc đẩy các nghiên cứu khoa học phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của Trường.

Trường đề nghị lãnh đạo các Khoa, Viện Nghiên cứu, các Trung tâm Nghiên cứu khoa học, các nhà khoa học có thành tích nghiên cứu khoa học đặc biệt xuất sắc trong 5 năm qua về các lĩnh vực khoa học công nghệ làm thủ tục, hồ sơ (theo mẫu) gửi về Ban tổ chức xét chọn giải thưởng của Trường (Phòng KHCN) trước ngày 30 tháng 10 năm 2014. Trường sẽ tiến hành trao giải thưởng khoa học công nghệ lần thứ 5 vào dịp 20-11. Các mẫu biểu hồ sơ xét chọn giải thưởng được Trường gửi theo địa chỉ email của đơn vị và thông báo trên website của Trường.

Đây là một trong những hoạt động nổi bật của Trường góp phần đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học. Trường đề nghị lãnh đạo các Khoa, các Viện Nghiên cứu, các Trung tâm nghiên cứu khoa học, các nhà khoa học xem kĩ các quy định và làm hồ sơ gửi về Trường để xét chọn theo đúng thời gian quy định.

                                           KT. HIỆU TRƯỞNG

                                          PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                   <đã ký>

                                                                                                                                      PGS.TS. ĐỖ VIỆT HÙNG

Xem chi tiết thông báo tại đây

Xem chi tiết Mẫu hồ sơ xét giải thưởng KHCN lần 5 tại đây

Publish: 01/08/2014 Views: 12811
Tin cùng chuyên mục
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top