A A+
Giáo trình - chuyên đề - sách tham khảo
Bộ môn Phương pháp giảng dạy Kỹ thuật công nghiệp

Giáo trình, Sách tham khảo, Chuyên khảo, Chuyên đề

Giáo trình

1)        Nguyễn Văn Khôi (chủ biên), Lê Huy Hoàng, Phương tiện dạy học kĩ thuật, NXB Đại học Sư phạm, 2007.

2)       Nguyễn Văn Khôi (tổng chủ biên), Nguyễn Văn Ánh, Nguyễn Trọng Bình, Đặng Văn Cứ, Nguyễn Trọng Khanh và Trần Hữu Quế, Sách giáo khoa: Công nghệ 11, NXB Giáo dục, 2007.


Sách tham khảo, chuyên khảo

1)        Lê Huy Hoàng (đồng tác giả), Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THPT (chu kì III), NXB Đại học Sư phạm, 2006.

2)        Lê Huy Hoàng (đồng tác giả), Tài liệu bồi dưỡng giáo viên thực hiện chương trình, sách giáo khoa lớp 11 - môn Công nghệ, NXB Giáo dục, 2007.

3)        Lê Huy Hoàng (đồng tác giả), Lắp đặt, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng các thiết bị dạy học ở trường THCS, NXB Giáo dục, 2009.

4)      Lê Huy Hoàng (chủ biên), Nguyễn Trọng Khanh, Giảng dạy bằng thiết bị, thí nghiệm trong trường phổ thông như thế nào, Công nghệ 11, NXB Khoa học và Kĩ thuật, 2009.

5)       Lê Huy Hoàng (đồng tác giả), Giảng dạy bằng thiết bị, thí nghiệm
trong trường phổ thông như thế nào, Công nghệ 9
, NXB Khoa học và
Kĩ thuật, 2010.

6)        Lê Huy Hoàng (chủ biên), Giảng dạy bằng thiết bị, thí nghiệm
trong trường phổ thông như thế nào, Công nghệ 8
, NXB Khoa học và Kĩ thuật, 2010.

7)        Lê Huy Hoàng (chủ biên), Ứng dụng CNTT truyền thông trên lớp và hệ thống hướng dẫn quan mạng, Tài liệu tập huấn, 2010.

8)        Lê Huy Hoàng (chủ biên), Dạy học dựa trên giải quyết vấn đề, NXB Giáo dục, 2010

9)        Lê Huy Hoàng (chủ biên), Sử dụng phương tiện dạy học kĩ thuật công nghệ trong dạy học ở đại học, 2007.

10)    Lê Huy Hoàng (đồng tác giả), Dạy học Công nghệ 11, NXB Giáo dục, 2007.

11)    Lê Huy Hoàng (đồng tác giả), Nâng cao năng lực cho giáo viên THPT về đổi mới phương pháp dạy học, Viện NCSP - ĐHSPHN, 2007.

12)    Nguyễn Văn Khôi (tổng chủ biên), Nguyễn Văn Ánh, Nguyễn Trọng Bình, Đặng Văn Cứ, Nguyễn Trọng Khanh và Trần Hữu Quế, Sách giáo viên: Công nghệ 11, NXB Giáo dục, 2007.

13)    Nguyễn Văn Khôi (chủ biên), Nguyễn Trọng Bình, Nguyễn Hải Châu, Lê Huy Hoàng, Đỗ Ngọc Hồng, Nguyễn Trọng Khanh và Trần Hữu Quế, Tài liệu bồi dưỡng giáo viên thực hiện chương trình, sách giáo khoa lớp 11 - môn Công nghệ, NXB Giáo dục, 2007.

14)    Nguyễn Văn Khôi (chủ biên), Lê Huy Hoàng, Nguyễn Trọng Khanh và Lê Xuân Quang, Giáo án và tư liệu dạy học điện tử môn Công nghệ lớp 11, NXB Đại học Sư phạm, 2007.

15)    Nguyễn Văn Khôi (chủ biên), Lê Huy Hoàng và Nguyễn Trọng Khanh, Dạy học Công nghệ 11, NXB Giáo dục, 2007.

16)    Nguyễn Trọng Khanh - Trưởng nhóm, Nguyễn Cao Đằng, Trần Ngọc Khoa, Đặng Văn Nghĩa và Hà Văn Quỳnh, Mô đun 2 - Lắp đặt, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng các thiết bị dùng chung, NXB Giáo dục, 2009.

17)    Nguyễn Trọng Khanh (Đồng tác giả), Tài liệu tập huấn giáo viên thực hiện dạy học và kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức kĩ năng - Chương trình Giáo dục trung học, môn Công nghệ - cấp THPT, Tài liệu do Vụ GDTH - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, 2010.

18)    Nguyễn Trọng Khanh, Chuyên đề Phát triển năng lực và tư duy kĩ thuật, NXB Đại học Sư phạm 2010.

19)    Lê Huy Hoàng và Lê Xuân Quang, E-learning và ứng dụng trong dạy học, VVOB (Ebook), 2011.
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top