A A+
Giáo trình - chuyên đề - sách tham khảo
Bộ môn Kỹ thuật điện

Giáo trình, Sách tham khảo, Chuyên khảo, Chuyên đề

Giáo trình

1)        Trần Minh Sơ (chủ biên), Nguyễn Cao Đằng, Kĩ thuật điện 1 (dùng cho các trường Cao đẳng sư phạm), NXB Giáo dục, 2006.

2)        Trần Minh Sơ (chủ biên), Nguyễn Cao Đằng, Kĩ thuật điện 2 (dùng cho các trường Cao đẳng sư phạm), NXB Giáo dục, 2006.

3)        Trần Minh Sơ (chủ biên), Phạm Khánh Tùng, Giáo trình thực hành kĩ thuật điện (dùng cho các trường cao đẳng sư phạm), NXB Giáo dục, 2007.

4)        Trần Minh Sơ, Giáo trình thực hành thí nghiệm Kĩ thuật điện, NXB Đại học Sư phạm, 2008.


Sách tham khảo, chuyên khảo

1)        Nguyễn Cao Đằng, Phạm Khánh Tùng, Tài liệu bồi dưỡng cán bộ làm công tác thiết bị trường học, phần thiết bị dùng chung, 2009.

2)        Đặng Văn Nghĩa, Trịnh Văn Đích, Nguyễn Cao Đằng, Giảng dạy bằng thiết bị thí nghiệm trong trường phổ thông như thế nào - Công nghệ 12, NXB Khoa học và Kĩ thuật, 2009.

3)        Nguyễn Trọng Khanh (chủ biên), Nguyễn Cao Đằng, Trần Ngọc Khoa, Đặng Văn Nghĩa, Hà Văn Quỳnh, Mô đun 2 - Lắp đặt, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng các thiết bị dùng chung. NXB Giáo dục, 2009.

4)        Trần Minh Sơ, Nghề điện dân dụng THCS, NXB Đại học Sư phạm, 2011.

5)        Phạm Khánh Tùng (chủ biên), Nguyễn Cao Đằng, Lê Xuân Quang, Nghề điện dân dụng THPT, NXB Đại học Sư phạm, 2011.
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top