A A+
Giáo trình - chuyên đề - sách tham khảo
Bộ môn Phương pháp giảng dạy Sinh học

Giáo trình, Sách tham khảo, Chuyên khảo, Chuyên đề

Giáo trình

 14)    Lê Đình Trung (chủ biên), Trịnh Nguyên Giao, Sinh học 10, NXB Giáo dục, 2006.

15)    Lê Đình Trung, Kiến thức cơ bản và bài tập trắc nghiệm Sinh học THPT, NXB Giáo dục, 2009.

16)    Nguyễn Cảnh Toàn, Lê Khánh Bằng (đồng chủ biên), Lê Đình Trung (tham gia), Phương pháp dạy và học đại học, NXB Đại học
Sư phạm, 2009.

17)    Lê Đình Trung, Trịnh Nguyên Giao, Tuyển chọn câu hỏi và bài tập di truyền, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006.

18)    Lê Đình Trung (chủ biên), Trịnh Nguyên Giao, Sinh học tế bào và sinh học vi sinh vật, NXB Giáo dục, 2008.


Sách tham khảo, chuyên khảo

 2)        Đinh Quang Báo (chủ biên), Trần Khánh Ngọc, Nguyễn Thị Hằng Nga, Nguyễn Văn Hiền, Lê Thuỷ Trang, Vũ Thị Mai Anh, Giáo án và tư liệu dạy học điện tử môn Sinh học lớp 11, NXB Đại học
Sư phạm, 2007.

3)        Trần Khánh Ngọc, Lê Thuỷ Trang, Giáo án và tư liệu dạy học điện tử Sinh học 8, NXB Đại học Sư phạm, 2008.

4)        Trần Khánh Ngọc, Tư liệu dạy học điện tử Sinh học 11, NXB Đại học Sư phạm, 2008.

5)        Nguyễn Xuân Thành (Chủ biên), Ngô Thị Hải Yến, Trịnh Thị Lan, Trần Khánh Ngọc, Lê Hải Đăng, Phạm Quốc Toản, Trần Văn Huy, Nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học và tài liệu bổ trợ, Tài liệu tập huấn Module 4, Dự án phát triển Giáo dục THCS vùng khó khăn nhất, Bộ GD&ĐT (2010), 62 - 75.

6)        Dương Tiến Sỹ, Lắp đặt, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng các thiết bị dạy học ở trường THPT (Quyển 4), NXB Giáo dục, 2009.

7)        Trịnh Nguyên Giao, Nguyễn Đức Thành, Dạy học Sinh học ở trường trung học phổ thông tập I, 2009, NXB Giáo dục,

8)        Đỗ Ngọc Hồng (chủ biên), Nguyễn Hải Châu, Đặng Thị Huyền, Lê Thị Thu Hằng, Nguyễn Đức Thành, Hướng dẫn thực hiện theo chuẩn kiến, thức kĩ năng môn Công nghệ trung học cơ sở, tập 1, NXB Giáo dục, 2009.

9)        Đỗ Ngọc Hồng (chủ biên), Lâm An, Nguyễn Hải Châu, Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Minh Đường, Đặng Thị Huyền, Lê Thị Thu Hằng, Nguyễn Đức Thành, Hướng dẫn thực hiện theo chuẩn kiến, thức kĩ năng môn Công nghệ trung học cơ sở, tập 2, NXB Giáo dục, 2009.

10)   Nguyễn Hải Châu, Đỗ Ngọc Hồng, Lê Thị Thu Hằng, Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Văn Khôi, Hướng dẫn thực hiện theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn công nghệ trung học phổ thông, NXB Giáo dục, 2009.
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top