A A+
Giáo trình - chuyên đề - sách tham khảo
Bộ môn Di truyền học

Giáo trình, Sách tham khảo, Chuyên khảo, Chuyên đề

Sách tham khảo, chuyên khảo

 1)        Đặng Hữu Lanh và Trần Đình Trọng, Di truyền chọn giống Cá. NXB Nông nghiệp TPHCM, 2008.

 2)        Nguyễn Xuân Viết, Giáo trình Tiến hoá, NXB Giáo dục, 2009.
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top