A A+
Giáo trình - chuyên đề - sách tham khảo
Bộ môn Sinh lý người và động vật

Giáo trình, Sách tham khảo, Chuyên khảo, Chuyên đề

Sách tham khảo, chuyên khảo

1)        Văn Lệ Hằng, Đào Đức Thà và Chu Đình Tới, Sinh sản vật nuôi, NXB Giáo dục, 2008.

2)        Nguyễn Bá Hiên, Nguyễn Quốc Doanh, Phạm Sỹ Lãng, Nguyễn Thị Kim Thành và Chu Đình Tới, Vi sinh vật và bệnh truyền nhiễm vật nuôi, NXB Giáo dục, 2008.

3)        Phạm Ngọc Thạch, Dương Thị Anh Đào, Phạm Khắc Hiếu, Nguyễn Thị Kim Thành, Chu Đức Thắng và Chu Đình Tới, Chuẩn đoán và bệnh nội khoa thú y, NXB Giáo dục, 2009.

4)        Phạm Sỹ Lãng, Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Thị Kim Thành, Nguyễn Văn Thọ và Chu Đình Tới, Ký sinh trùng và bệnh ký sinh trùng ở vật nuôi, NXB Giáo dục, 2010.

5)        Lê Đình Tuấn và các tác giả khác, Tích hợp Giáo dục dân số - Sức khoẻ sinh sản vị thành niên trong trường THPT, Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2006.

6)        Lê Đình Tuấn và các tác giả khác, Tài liệu bồi dưỡng giáo viên thực hiện chương trình, sách giáo khoa lớp 11 môn Sinh học, NXB Giáo dục, 2007.

7)        Lê Đình Tuấn và các tác giả khác, Hướng dẫn dạy học Sinh học 11 cho Giáo dục thường xuyên, NXB Giáo dục, 2007.

8)        Lê Đình Tuấn, Tài liệu hướng dẫn Giảng dạy Giáo dục dân số - sức khỏe sinh sản (dành cho giảng viên khoa Sinh học các trường ĐHSP), Dự án VNM7PG0009 - Bộ Giáo dục và Đào tạo - Quỹ Dân số Liên hợp quốc, 2009.

9)        Lê Đình Tuấn (Chủ biên), Sinh lí học động vật (Dùng cho THPT chuyên Sinh học), NXB Giáo dục Việt Nam, 2009.

10)    Lê Đình Tuấn, Giáo trình Giáo dục dân số - Sức khỏe Sinh sản (Dùng cho sinh viên khoa Sinh học các trường ĐHSP), Dự án VNM7PG0009 - Bộ Giáo dục và Đào tạo - Quỹ Dân số Liên hợp quốc, 2009.

11)     Văn Lệ Hằng và Nguyễn Văn Thiện, Chọn giống và nhân giống vật nuôi, NXB Giáo dục, 2008.
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top