A A+
Giáo trình - chuyên đề - sách tham khảo
Bộ môn Phương pháp giảng dạy Hóa học

Giáo trình, Sách tham khảo, Chuyên khảo, Chuyên đề

Giáo trình

1)        Nguyễn Cương, Nguyễn Xuân Trường, Đặng Thị Oanh, Nguyễn Thị Sửu, Trần Trung Ninh, Hoàng Văn Côi, Nguyễn Đức Dũng, Thí nghiệm thực hành lí luận dạy học Hoá học, NXB ĐHSP, 2006.

2)        Phạm Ngọc Bằng, Trần Trung Ninh, Hoàng Thị Chiên, Võ Văn Duyên Em, Trang Thị Lân, Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học Hoá học, NXB ĐHSP, 2009.

3)        Nguyễn Thị Sửu, Lê Văn Năm, Phương pháp giảng dạy hoá học, NXB Đại học Sư phạm, 2008

4)        Nguyễn Cương, Phương pháp dạy học hoá học, NXB Giáo dục, 2007.


Sách giáo khoa

1)        Nguyễn Xuân Trường, Sách giáo khoa hoá học 10, 11, 12.

2)        Nguyễn Xuân Trường, Sách giáo viên 10, 11, 12.


Sách tham khảo, chuyên khảo

1)  Nguyễn Xuân Trường, Trần Trung Ninh, Bồi dưỡng hoá học, NXB Đại học Quốc gia TPHCM, 2009.

Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top