A A+
Giáo trình - chuyên đề - sách tham khảo
Bộ môn Hóa học phân tích

Giáo trình, Sách tham khảo, Chuyên khảo, Chuyên đề

Giáo trình

1)        Nguyễn Thị Thu Nga, Giáo trình hoá học phân tích - Hướng dẫn thực hành, NXB Đại học Sư phạm, 2007.

2)        Nguyễn Tinh Dung và Đào Thị Phương Diệp, Hoá học Phân tích. Câu hỏi và bài tập. Cân bằng ion trong dung dịch, NXB Đại học
Sư phạm, 2005. Tái bản lần thứ nhất có chỉnh lí, 2008.

3)        Đào Thị Phương Diệp và Đỗ Văn Huê, Giáo trình Hoá học Phân tích. Cơ sở phân tích định lượng hoá học, NXB Đại học Sư phạm, 2007. Tái bản lần thứ nhất, có sửa chữa chỉnh lí, 2010.


Sách tham khảo, chuyên khảo

1)        Đặng Thị Oanh, Đặng Xuân Thư, Thiết kế bài soạn Hoá học 10 - Các phương án cơ bản và nâng cao, NXB Giáo dục 2007.

2)        Đặng Thị Oanh, Đặng Xuân Thư, Thiết kế bài soạn Hoá học 10 -Nâng cao - Các phương án dạy học, NXB Giáo dục 2007.

3)        Nguyễn Hữu Đĩnh, Đặng Thị Oanh, Đặng Xuân Thư, Dạy và học Hoá học 11 theo hướng đổi mới - (Sách kèm đĩa CD), NXB Giáo dục 2008.
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top