A A+
Giáo trình - chuyên đề - sách tham khảo
Bộ môn Hình học

Giáo trình, Sách tham khảo, Chuyên khảo, Chuyên đề

Giáo trình

1)   Đỗ Đức Thái và Nguyễn Tiến Zũng, Nhập môn hiện đại Xác suất và Thống kê, NXB ĐHSP, 2011
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top