A A+
Giáo trình - chuyên đề - sách tham khảo
Bộ môn Giáo dục Trí tuệ trẻ em

Giáo trình, Sách tham khảo, Chuyên khảo, Chuyên đề

1)          Đỗ Thị Minh Liên, Ph­ương pháp hình thành biểu t­ượng toán học sơ đẳng cho trẻ mầm non(Giáo trình dành cho sinh viên hệ đại học từ xa), NXB Giáo dục, 2006.

2)          Đỗ Thị Minh Liên, Sử dụng trò chơi học tập nhằm hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng cho trẻ mẫu giáo”, NXB Giáo dục, 2007.

3)          Đỗ Thị Minh Liên, Ph­ương pháp cho trẻ mầm non làm quen với toán” (Giáo trình dành cho sinh viên hệ cao đẳng chính quy), NXB Giáo dục, 2008.

4)          Đỗ Thị Minh Liên, Lí luận và phư­ơng pháp hình thành biểu t­ượng toán học sơ đẳng cho trẻ mầm non”, NXB Đại học Sư phạm, 2010.

5)          Hoàng Thị Phương, Giáo trình Phương pháp chăm sóc vệ sinh trẻ em, NXB Giáo dục, 2007.

6)          Hoàng Thị Phương, Giáo trình Lí luận và phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với môi trường xung quanh, NXB Đại học Sư phạm, 2008.

7)          Hoàng Thị Phương, Giáo trình Giáo dục môi trường cho trẻ mầm non, NXB Đại học Sư phạm, 2010.
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top