A A+
Giáo trình - chuyên đề - sách tham khảo
Bộ môn Tâm lý - Giáo dục

Giáo trình, Sách tham khảo, Chuyên khảo, Chuyên đề

1)          Nguyễn Hữu Hợp, Đạo đức và phương pháp dạy học môn đạo đức ở tiểu học, NXB Đại học Sư phạm, 2008.

2)          Nguyễn Hữu Hợp (Đồng tác giả), Giáo dục học tiểu học 2, NXB Đại học Sư phạm, 2008.

3)          Nguyễn Hữu Hợp (Đồng tác giả), Bài tập Đạo đức 1, NXB Giáo dục, 2008.

4)          Nguyễn Hữu Hợp (Đồng tác giả), Bài tập Đạo đức 2, NXB Giáo dục, 2008.

5)          Nguyễn Hữu Hợp (Đồng tác giả), Bài tập Đạo đức 3, NXB Giáo dục Việt Nam, 2009.

6)          Nguyễn Hữu Hợp (Đồng tác giả), Bài tập Đạo đức 4, NXB Giáo dục Việt Nam, 2010.

7)          Nguyễn Hữu Hợp (Đồng tác giả), Bài tập Đạo đức 5, NXB Giáo dục Việt Nam, 2010.

8)          Nguyễn Thị Vân Hương, Chuyên đề Giáo dục môi trường, Dự án phát triển giáo viên Tiểu học, 2006.

9)          Nguyễn Thị Vân Hương, Chuyên đề Quyền trẻ em, Dự án phát triển GVTH, 2006.

10)     Nguyễn Thị Vân Hương (Đồng tác giả), Phương pháp công tác đội TNTP Và Nhi đồng Hồ Chí Minh, NXB Đại học Sư phạm, 2009.

11)     Nguyễn Thị Vân Hương, Giáo trình điện tử Phương pháp Công tác Đội, 2010.

12)     Phan Thị Hạnh Mai (Đồng tác giả), Tâm lí học tiểu học, NXB Đại học Sư phạm, 2007.

13)     Phan Thị Hạnh Mai (Đồng tác giả), Giáo trình Tâm lí học Tiểu học, NXB Đại học Sư phạm, 2008.
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top