A A+
Giáo trình - chuyên đề - sách tham khảo
Bộ môn Triết học Mác - Lênin

Giáo trình, Sách tham khảo, Chuyên khảo, Chuyên đề

1)          Hoàng Duy Chúc, Môi trường và con người, NXB Đại học Sư phạm, 2010.

2)          Trần Đăng Sinh, Lịch sử triết học, NXB Đại học Sư phạm, 2008.

3)          Trần Đăng Sinh (Đồng Chủ biên), Đạo đức học, NXB Đại học Sư phạm, 2008.

4)          Trần Đăng Sinh, Chuyên đề Triết học, NXB Đại học Sư phạm, 2009.

5)          Trần Đăng Sinh Quán triệt, vận dụng quan điểm Đại hội X của Đảng vào giảng dạy các môn Lí luận chính trị, NXB Chính trị Quốc gia, 2007.

6)          Trần Đăng Sinh, Dạy và học môn Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông, NXB Đại học Sư phạm, 2009.

7)          Trần Đăng Sinh, 81 câu Hỏi - Đáp về môn học Những nguyên lí của Chủ nghĩa Mác - Lênin, NXB Đại học Sư phạm, 2009.

8)          Nguyễn Thị Thọ (Đồng Chủ biên), Đạo đức học, NXB Đại học Sư phạm, 2008.

9)          Nguyễn Thị Vân (Tham gia), Đạo đức học, NXB Đại học Sư phạm, 2008.

10)        Nguyễn Thị Thọ (Đồng Chủ biên), Hướng dẫn dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Giáo dục công dân lớp 10, NXB Đại học Sư phạm, 2010.

11)         Nguyễn Thị Thọ, Xây dựng đạo đức gia đình ở nước ta hiện nay, NXB Chính trị Quốc gia, 2011.

12)        Nguyễn Thị Toan, Giải thoát luận Phật giáo, NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội, 2010.
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top