A A+
Giáo trình - chuyên đề - sách tham khảo
Bộ môn Văn học dân gian

Giáo trình, Sách tham khảo, Chuyên khảo, Chuyên đề

1)          Nguyễn Việt Hùng (Biên tập văn học, chú thích, giới thiệu - Viết cùng TS. Đỗ Hồng Kỳ), Kể Gia phả Ot ndrông, 2006, NXB Khoa học Xã hội, 612 trang.

2)          Nguyễn Việt Hùng (Biên tập văn học, chú thích, giới thiệu), Con hổ cắn mẹ Rông, 2006, NXB Khoa học Xã hội, 1591 trang.

3)          Nguyễn Việt Hùng, Giông đánh hạ nguồn cứu dân làng (Biên tập văn học, chú thích, giới thiệu), 2006, NXB Khoa học Xã hội, 1591 trang.

4)          Nguyễn Việt Hùng, A Mã Chi Sa (Biên tập văn học, chú thích, giới thiệu), 2006, NXB Khoa học Xã hội, 500 trang.

5)          Nguyễn Việt Hùng, Giông cưới nàng khỉ (Biên tập văn học, chú thích, giới thiệu), 2007, NXB Khoa học Xã hội 2007.

6)          Nguyễn Việt Hùng, Tác phẩm văn học nhà trường - lịch sử và thi pháp thể loại - 10, 2009, NXB Giáo dục (In chung).

7)          Nguyễn Việt Hùng, Sự tích vọng phu và tín ngưỡng thờ đá, NXB Khoa học Xã hội, 2011

8)          Vũ Anh Tuấn (Viết chung), Địa chí Thái Nguyên, NXB Khoa học Xã hội, 2009

9)          Vũ Anh Tuấn, Sử thi Ra Glai SA EA (Biên soạn văn học, Khảo cứu, giới thiệu), T1,2, 2009, NXB Khoa học Xã hội

10)        Vũ Anh Tuấn, (Trần Đình Sử - Chủ biên), Tự sự học, phần 2, NXB Đại học Sư phạm, 2008.

Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top