A A+
Giáo trình - chuyên đề - sách tham khảo
Bộ môn Lý luận dạy học

Giáo trình, Sách tham khảo, Chuyên khảo, Chuyên đề

1)          Trần Thị Tuyết Oanh, Đánh giá và đo lường kết quả học tập, NXB Đại học Sư phạm, 2007.

2)          Trần Thị Tuyết Oanh (Chủ biên), Phạm Khắc Chương, Phạm Viết Vượng, Bùi Minh Hiền, Nguyễn Ngọc Bảo, Bùi Văn Quân, Phan Thị Hồng Vinh, Từ Đức Văn, Giáo dục học, Tập 1, NXB Đại học Sư phạm, (tái bản 2008).

3)          Trần Thị Tuyết Oanh (Chủ biên), Phạm Khắc Chương, Phạm Viết Vượng, Bùi Minh Hiền, Nguyễn Ngọc Bảo, Bùi Văn Quân, Phan Thị Hồng Vinh, Từ Đức Văn, Giáo dục học, Tập 2, NXB Đại học Sư phạm, (tái bản 2008).

4)          Từ Đức Văn (Chủ biên), Lưu Xuân Mới, Thanh tra giáo dục, NXB Đại học Sư phạm, 2004.

5)          Từ Đức Văn, Lí luận và phương pháp dạy học đại học (Sách đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên các trường CĐ, ĐH chưa qua sư phạm), NXB Đại học Sư phạm, 2009.

6)         Từ Đức Văn, Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp - Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học phổ thông chu kỳ III (2004 - 2007), NXB Đại học Sư phạm, 2006.
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top