A A+
Giáo trình - chuyên đề - sách tham khảo
Bộ môn Ngôn ngữ và Văn học

Giáo trình, Sách tham khảo, Chuyên khảo, Chuyên đề

1)          Nguyễn Thị Bích Hà, Giáo trình văn học dân gian Việt Nam, NXB Đại học Sư phạm, 2008.

2)          Nguyễn Thị Bích Hà, Hà Nội - con người, lịch sử, văn hóa, NXB Đại học Sư phạm, 2010.

3)          Nguyễn Thị Bích Hà (dịch và giới thiệu), Truyện cổ tích Nhật Bản, NXB Thanh niên, 2006.

4)          Nguyễn Thị Bích Hà, Văn học dân gian Việt Nam (TLTK), NXB Thanh niên, 2006.

5)          Nguyễn Thị Bích Hà, 36 truyền thuyết Thăng Long Hà Nội, NXB Thanh niên, 2010.

6)          Nguyễn Thị Bích Hà, Lịch sử, sự kiện, nhân vật vùng đất Thăng Long Hà Nội, NXB Thanh niên, 2010.

7)          Phạm Thị Hà, Trần Thị Minh (Đồng tác giả), Giáo trình tiếng Việt dành cho lưu học sinh Cămpuchia - Lào, Trường Hữu nghị 80 - Công ti HTC, 2009.

8)          Lê Quang Hưng (Đồng tác giả), Lịch sử văn học Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám 1945 đến năm 1975, NXB Đại học Sư phạm, 2005.

9)          Lê Quang Hưng (Đồng Chủ biên), Văn học Việt Nam thế kỉ XX, tập 1, NXB Đại học Sư phạm, 2007.

10)     Lê Quang Hưng (Đồng tác giả), Văn học Việt Nam thế kỉ XX, tập 2, NXB Đại học Sư phạm, 2008.

11)     Lê Quang Hưng (Đồng tác giả), Chân dung các nhà văn Việt Nam hiện đại (2 tập), NXB Giáo dục, (2005, 2006).

12)     Lê Quang Hưng (Đồng tác giả), Từ điển Tác gia, Tác phẩm văn học Việt Nam dùng trong nhà trường, NXB Đại học Sư phạm, 2005.

13)     Lê Quang Hưng, Đến với tác phẩm văn chương, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007.

14)     Lê Quang Hưng (Đồng tác giả), Sách giáo viên Ngữ văn lớp 8.

15)     Phùng Hữu Hải (Đồng tác giả), Giáo trình văn học Âu Mĩ, NXB Đại học Sư phạm, 2006.

16)     Ngô Thị Diễm Hằng (Đồng tác giả), Tiếng Việt cho người nước ngoài, trình độ B, Trường Hữu Nghị 80 - Sơn Tây - Hà Nội, (2009).

17)     Nguyễn Văn Long, Lã Nhâm Thìn, Những vấn đề nghiên cứu và giảng dạy, NXB Giáo dục, 2006.

18)     Nguyễn Thị Tuyết Nhung (Đồng tác giả), Ngữ văn 12 - Những vấn đề thể loại và lịch sử văn học, NXB Giáo dục, 2008.

19)     Nguyễn Thị Thu Nguyên, Nghệ thuật xây dựng nhân vật trong tiểu thuyết Thiên sứ của Phạm Thị Hoài (Văn học Việt Nam sau 1975), 252-260.

20)     Nguyễn Thị Thu Nguyên, Có thể có một Công nghệ dạy Văn?, sách Tiểu luận chuyên đề Hợp lưu các dòng tâm lí học giáo dục, Phạm Toàn, NXB Tri thức, 2008, 238-269.

21)     Nguyễn Thị Thu Nguyên, Phạm Toàn, Một cuộc trò chuyện nảy lửa về công cụ học Văn (Tiểu luận chuyên đề Hợp lưu các dòng tâm lí học giáo dục), NXB Tri thức, 2008, 570-577.

22)     Nguyễn Thị Thu Nguyên, Lê Quang Hưng, Lê Nguyên Cẩn và Trần Văn Toàn, Hỏi - đáp về văn chương trung học phổ thông (phần thơ), NXB Giáo dục Việt Nam, 2009.
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top