A A+
Đề tài nghiên cứu
Bộ môn Địa lý tự nhiên

Các đề tài nghiên cứu khoa học

1)     Nguyễn Quyết Chiến (chủ trì), Bùi Thanh Dung (tham gia), Nghiên cứu biến động hiện trạng sử dụng đất lưu vực sông Gâm do tác động của đập thủy diện Tuyên Quang, đề tài cấp trường, SPHN - 08 - 216 (nghiệm thu 2009).

2)     Bùi Thị Thanh Dung, Xây dựng đĩa VCD Địa hình Việt Nam phục vụ việc dạy và học môn Địa lí tự nhiên Việt Nam ở các trường Đại học và Cao đẳng Sư phạm, đề tài cấp trường, SPHN - 08 - 213 (nghiệm thu 2009).

3)     Nguyễn Đình Giang, Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ việc dạy học môn Địa lí tự nhiên các lục địa, đề tài cấp trường, SPHN - 06 - 37 (nghiệm thu 2007).

4)     Nguyễn Đình Giang, Xây dựng đĩa VCD cảnh quan tự nhiên phục vụ việc dạy học môn Địa lí tự nhiên các lục địa ở trường Đại học và Cao đẳng Sư phạm, đề tài cấp trường, SPHN - 08 - 215 (nghiệm thu 2009).

5)     Vũ Thị Hằng (tham gia), Biên soạn tài liệu Giáo dục môi trường ngoài giờ lên lớp về những hoạt động thân thiện với môi trường xung quanh cho các trường cấp Tiểu học, đề tài cấp Bộ, mã số: B2006 - 38 - 24MT (nghiệm thu 2008).

6)     Vũ Thị Hằng, Quản lí tổng hợp lưu vực sông Sê San trên cơ sở sử dụng đất, đề tài cấp Trường, SPHN - 08 - 217 (nghiệm thu 2010).

7)     Vũ Thị Hằng (tham gia), Dự án EcoBoat - Chương trình Giáo dục môi trường ngoại khoá trên Vịnh Hạ Long, Fauna and Flora International (FFI) chủ trì.

8)     Vũ Thị Hằng (tham gia), Dự án Giáo dục di cư an toàn và phòng chống buôn bán phụ nữ trẻ em ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, Quỹ Châu Á tài trợ - tham gia.

9)     Vũ Thị Hằng (tham gia), Dự án Giáo dục môi trường cho học sinh tiểu học ở Hà Nội, Quỹ Châu Á tài trợ - tham gia.

10)   Vũ Thị Hằng (tham gia), Dự án bảo vệ môi trường Vịnh Hạ Long, JICA tài trợ.

11)   Đặng Thị Huệ, Nghiên cứu xác lập cơ sở lí luận và thực tiễn phục vụ phát triển nông, lâm nghiệp và du lịch bền vững tỉnh Phú Thọ, đề tài cấp Trường SPHN 431 - NCS (nghiệm thu 2009).

12)   Đào Ngọc Hùng, Xây dựng phần mềm giản đồ nhiệt động học và ứng dụng trong giảng dạy, đề tài cấp Trường, SPHN - 07125 (nghiệm
thu 2008).

13)   Đào Ngọc Hùng, Hoàn lưu gió mùa mùa đông ở lớp dưới của khí quyển và ảnh hưởng của nó đến một số cây trồng trên lãnh thổ phía bắc Việt Nam, đề tài cấp Trường, SPHN - 09 - 323 (nghiệm thu 2010).

14)   Đào Ngọc Hùng (Chủ nhiệm đề tài nhánh), Nghiên cứu đề xuất các mô hình phát triển kinh tế - xã hội bền vững một số khu vực ven biển và các đảo ven bờ biển trọng điểm của Việt Nam, ĐLNN - 04G: Đánh giá tài nguyên môi trường không khí cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững (nghiệm thu 2010).

15)    Lương Hồng Hược (chủ trì), Nguyễn Quyết Chiến (tham gia),
Sử dụng hệ thống kênh hình trong giảng dạy các môn Địa chất đại cương, Địa chất lịch sử và Địa mạo học ở khoa Địa lí trường Đại học Sư phạm Hà Nội (tham gia), đề tài cấp Trường, SPHN - 06 - 36 (nghiệm thu 2007).

16)    Trần Hồng Mai, Ảnh hưởng của các điều kiện địa lí đến khả năng xâm nhập nước biển vào các vỉa nước ngầm duyên hải, đề tài cấp Trường (nghiệm thu 2006).

17)    Trần Hồng Mai, Biên soạn đặc điểm Địa lí tự nhiên Biển Đông phục vụ học tập và giảng dạy tại khoa Địa lí các trường Đại học Sư phạm,
Đề tài cấp Trường, SPHN - 07 - 103 (nghiệm thu 2009).

18)    Đặng Duy Lợi (chủ trì), Nguyễn Quyết Chiến, Vũ Thị Hằng, Nguyễn Thị Thu Hiền, Đào Ngọc Hùng, Đặng Thị Huệ, Lương Hồng Hược, Trần Hồng Mai (tham gia), Nghiên cứu sự phân hoá tự nhiên theo đai cao tại khu vực Lào Cai phục vụ cho việc giảng dạy Địa lí tự nhiên, đề tài cấp Bộ, B2006 - 17 - 19 (nghiệm thu 2008).
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top