A A+
Đề tài nghiên cứu
Bộ môn Địa lý Kinh tế - Xã hội

Các đề tài nghiên cứu khoa học

1)     Nguyễn Khắc Anh, Xây dựng cơ sở lí luận về tổ chức lãnh thổ kinh tế - xã hội cho vùng ven biển tỉnh Khánh Hoà, Đề tài cấp Trường, SPHN 08 - 214.

2)     Nguyễn Khắc Anh, Tác động của kinh tế thị trường đối với Nghề cá tỉnh Khánh Hoà, Đề tài cấp Trường, SPHN - 06 - 35 (nghiệm thu 2009).

3)     Đỗ Thị Minh Đức, Cấu trúc không gian của mạng lưới đô thị Việt Nam và vấn đề tổ chức lãnh thổ kinh tế - xã hội, Đề tài cấp Bộ, B2004 - 75 - 107 (nghiệm thu 2006).

4)        Đỗ Thị Minh Đức, Di cư vào các thành phố lớn nhất của Việt Nam trong thời kì Đổi mới). Đề tài cấp Bộ, B2006 - 17 - 19 (nghiệm thu 2008).

5)        Đỗ Thị Minh Đức, Quản lí tài nguyên ven biển và vấn đề xoá đói giảm nghèo trong các cộng đồng nghề cá ở vùng ven biển Việt Nam, Đề tài hợp tác quốc tế với Viện nghiên vùng và đô thị Nauy.

6)        Vũ Thị Mai Hương, Nghiên cứu sự chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp (lấy ví dụ ở huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương), Đề tài cấp Trường ĐHSP - 07 - 123 (nghiệm thu 2008).

7)        Nông nghiệp đô thị - Cơ sở lí luận và thực tiễn phát triển, Đề tài cấp Trường SPHN - 09 - 362NCS (nghiệm thu 2010).

8)        Vũ Thị Mai Hương, Những điều kiện thuận lợi và khó khăn để phát triển nông nghiệp đô thị ở thành phố Hà Nội, đề tài cấp Trường SPHN - 10 - 541NCS (nghiệm thu 2011).

9)        Tô Thị Hồng Nhung, Vấn đề lao động - việc làm của tỉnh Khánh Hoà, đề tài cấp Trường SPHN - 07 - 121 (nghiệm thu 2008).

10)    Nguyễn Thị Sơn, Nghiên cứu vấn đề xoá đói giảm nghèo trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở vùng Bắc Trung Bộ, đề tài cấp Bộ, B2005 - 75 - 142 (nghiệm thu 2007).

11)    Nguyễn Thị Sơn, Phát triển nông thôn theo hướng bền vững ở Việt Nam, lấy ví dụ tỉnh Thái Bình, đề tài cấp Bộ, B2007 - 17 - 83 (nghiệm thu 2009).

12)     Nguyễn Viết Thịnh (chủ trì), Nguyễn Tú Linh (tham gia), Kinh tế trang trại ở Việt Nam: phân tích từ góc độ địa lí kinh tế và sinh thái, đề tài cấp Bộ, B2004 - 75 - 107 (nghiệm thu 2009).

13)    Lê Thông, Nghiên cứu 3 vùng kinh tế trọng điểm ở Việt Nam phục vụ công tác giảng dạy Địa lí (ở bậc THPT và Đại học), đề tài cấp Bộ, B2006 - 17 - 23 (nghiệm thu 2008).

14)    Lê Thông, Nghiên cứu các ngành công nghiệp trọng điểm ở Việt Nam phục vụ công tác giảng dạy Địa lí (ở bậc THPT và Đại học), đề tài cấp Bộ, B2008 - 17 - 139 (nghiệm thu 2010).

15)    Nguyễn Minh Tuệ, Phát triển kinh tế và vấn đề bảo vệ môi trường vùng Tây Nguyên trong tình hình mới, đề tài cấp Bộ, B2006 - 17 - 24 (nghiệm thu 2008).

16)    Nguyễn Minh Tuệ (chủ trì đề tài), Nghiên cứu địa lí các vùng kinh tế ở Việt Nam phục vụ công tác giảng dạy Địa lí, đề tài cấp Bộ, B2009 - 17 - 28 (nghiệm thu 2011).

17)    Ngô Thị Hải Yến, Kinh tế trang trại ở Việt Nam: Phân tích từ góc độ địa lí kinh tế và sinh thái, đề tài cấp Bộ, B2004 - 75 - 107 (nghiệm thu 2006).
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top