A A+
Đề tài nghiên cứu
Bộ môn Phương pháp giảng dạy Kỹ thuật công nghiệp

Các đề tài nghiên cứu khoa học

1)        Lê Huy Hoàng, Nghiên cứu triển khai Elearning một số học phần lí luận dạy học ngành SPKT, đề tài cấp Bộ B2006 - 17 - 18 (nghiệm thu 2007).

2)        Lê Huy Hoàng, Thử nghiệm một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy học Công nghệ phổ thông theo chương trình, SGK mới, đề tài cấp Bộ B2008 - 17 - 135 (nghiệm thu 2009).

3)        Lê Huy Hoàng, Ứng dụng web 2.0 trong đào tạo giáo viên tại trường Sư phạm, đề tài cấp Bộ B2010 - 17 - 246 (nghiệm thu 2011).

4)      Nguyễn Trọng Khanh, Đổi mới phương pháp dạy học môn Công nghệ 11 ở THPT theo hướng tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh và khai thác sự hỗ trợ của phương tiện dạy học, đề tài cấp Bộ
B 2005 - 75 - 140 (nghiệm thu 2006).

5)        Nguyễn Trọng Khanh, Xây dựng mô hình đào tạo cử nhân cao đẳng, ngành thiết bị trường học cho nhà trường phổ thông, đề tài cấp Bộ
B 2007 - 17 - 75 (nghiệm thu 2006).

6)        Lê Huy Hoàng, Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn Phương tiện dạy học, đề tài cấp Trường SP - 03 - 56 (nghiệm thu 2004).
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top