A A+
Đề tài nghiên cứu
Bộ môn Kỹ thuật điện

Các đề tài nghiên cứu khoa học

1)        Vũ Thị Lan (tham gia), Tích cực hoá hoạt động nhận thức của sinh viên bằng hệ thống các tình huống, đề tài cấp Bộ, B2005 - 75 - 141.

2)        Nguyễn Cao Đằng, Vận dụng dạy học theo định hướng nghiên cứu trong đào tạo giáo viên công nghệ, đề tài cấp Trường, SPHN - 09 - 402 NCS (nghiệm thu 2011).

3)        Vũ Thị Lan, Các biện pháp dạy học thực hành Kĩ thuật điện cho sinh viên khoa Sư phạm kĩ thuật theo hướng giải quyết vấn đề, đề tài cấp Trường, SPHN - 09 (nghiệm thu 2011).

4)        Trần Minh Sơ, Xây dựng các bài thực hành điều khiển tự động, đề tài cấp Trường ĐSHP - 06 - 32 (nghiệm thu 2007).

5)        Phạm Khánh Tùng, Xây dựng Courseware phục vụ đào tạo trực tuyến học phần chuyên đề Kĩ thuật điện, đề tài cấp Trường SPHN - 08 - 202 (nghiệm thu 2010).
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top