A A+
Đề tài nghiên cứu
Bộ môn Động cơ đốt trong

Các đề tài nghiên cứu khoa học

1)     Nguyễn Hoài Nam, Nghiên cứu hiệu ứng Coulomb blockade (CB) trong hệ các quantum dot, đề tài cấp Trường SPHN - 06 - 64, (nghiệm thu 2007).

2)    Nguyễn Cẩm Thanh, Vận dụng vào dạy học thực hành kĩ thuật theo định hướng Dạy học tích cực và tương tác Nhóm trục khuỷu, thanh truyền môn thực hành Động cơ đốt trong, đề tài cấp Trường SPHN 06 - 34, (nghiệm thu 2007).

3)     Hoàng Ngọc Thuyết, Xây dựng và sử dụng mô phỏng trên máy vi tính để góp phần nâng cao hiệu quả dạy học của học phần ứng dụng động cơ đốt trong, đề tài cấp Trường SPHN - 08 - 203.

4)     Nguyễn Cẩm Thanh, Vận dụng vào dạy học thực hành kĩ thuật theo định hướng Dạy học tích cực và tương tác Nhóm trục khuỷu, thanh truyền môn thực hành Động cơ đốt trong, đề tài cấp Trường SPHN 06 - 34.
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top