A A+
Đề tài nghiên cứu
Bộ môn Kỹ thuật cơ khí

Các đề tài nghiên cứu khoa học

1)        Lưu Quang Huy, Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiện năng suất cao vào thực tiễn sản xuất, đề tài cấp Bộ B2007 - 17 - 77, (nghiệm thu 2009).

2)       Phạm Khuynh Diệp, Nghiên cứu một số vấn đề lí luận và thực tiễn về phát hiện và bồi dưỡng năng lực sáng tạo kĩ thuật cho học sinh trong quá trình dạy học môn Công nghệ phổ thông, đề tài cấp Trường
SPHN - 09 - 313, (nghiệm thu 2010).

3)        Nguyễn Kim Thành, Xây dựng tài liệu vẽ kĩ thuật theo kiểu chương trình hoá cho sinh viên SPKT, đề tài cấp Trường SPHN - 09 - 311, (nghiệm thu 2010).

4)        Chu Văn Vượng, Thiết kế, chế tạo đồ dùng dạy học Công nghệ PTTH, đề tài cấp Trường SP - 05 - 141.
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top