A A+
Đề tài nghiên cứu
Bộ môn Kỹ thuật điện tử và tin học

Các đề tài nghiên cứu khoa học

1)        Đặng Văn Nghĩa, Thiết kế, xây dựng bộ thiết bị và hướng dẫn sử dụng thực hành phần Kĩ thuật tương tự cho sinh viên khoa Sư phạm kĩ thuật, đề tài cấp Bộ B 2010 - 17 - 247.

2)        Đặng Văn Nghĩa, Thiết kế, chế tạo Bộ thiết bị dạy học môn Công nghệ - Phần Kĩ thuật Công nghiệp cho THPT, đề tài cấp Bộ B 2008 - 17 - 136.

3)        Đặng Văn Nghĩa, Xây dựng Bộ thiết bị dạy học môn Công nghệ 12 - THPT, đề tài cấp Trường 2007.
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top