A A+
Đề tài nghiên cứu
Bộ môn Sinh lý học thực vật và ứng dụng

Các đề tài nghiên cứu khoa học

1)        Vũ Văn Hiển, Hoạt tính sinh học đất phù sa sông Hồng ở đồng bằng Bắc Bộ, đề tài cấp Bộ B2006 - 17 - 16.

2)        Vũ Văn Hiển, Suy thoái đất phù sa sông Hồng trồng lúa ở đồng bằng Bắc Bộ, đề tài cấp Bộ B2008 - 17 - 137.

3)        Vũ Văn Hiển, Cân bằng dinh dưỡng trong đất phù sa sông Hồng trồng lúa ở đồng bằng Bắc Bộ, đề tài cấp Bộ B2010 - 17 - 242.

4)        Điêu Thị Mai Hoa, Nghiên cứu sự biến đổi hàm lượng amino axit proline trong mầm và lá đậu xanh khi bị hạn, đề tài cấp Trường C06 -09, (nghiệm thu 2006).

5)        Điêu Thị Mai Hoa, So sánh trình tự đoạn gen mã hoá
1-aminocyclopropane-1-carboxylate oxidase ở bốn giống đậu xanh chín tập trung và không tập trung
, đề tài cấp Bộ B2006 - 18 - 10, (nghiệm thu 2007).

6)        Trần Thị Thanh Huyền, Nghiên cứu, so sánh một số chỉ tiêu sinh lí, hoá sinh liên quan đến tính chịu mất nước, năng suất và phẩm chất của một số giống vừng đen (Sesamum indicum L,), đề tài cấp Trường SPHN - 07 - 107, (nghiệm thu 2009).

7)        Trần Thị Thanh Huyền, Nghiên cứu, so sánh năng suất và phẩm chất hạt sau thu hoạch của một số giống vừng (Sesamum indicum L,) trong điều kiện hạn được trồng ở xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội, đề tài cấp trường SPHN - 09 - 355 NCS.

8)        Nguyễn Xuân Lâm (tham gia), Nghiên cứu xây dựng băng đĩa hình phục vụ giảng dạy bộ môn Cây trồng và Bảo vệ thực vật, đề tài cấp Trường, SPHN 06-28.

9)        Nguyễn Xuân Lâm, Nghiên cứu quy trình sản xuất và đánh giá chất lượng dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm của rau mầm, đề tài cấp Trường SPHN 10-481.
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top