A A+
Đề tài nghiên cứu
Bộ môn Hán nôm

Các đề tài nghiên cứu khoa học

1)     Hà Văn Minh (Chủ nhiệm đề tài), Tác phẩm Hán Nôm trong nhà trường, văn bản và tổ chức minh giải văn bản, Đề tài cấp Trường - mã số: SPHN-06-04 (Nghiệm thu 2007).

2)     Nguyễn Thị Tú Mai (Chủ nhiệm đề tài), Cấu trúc chữ Nôm trong văn bản Thiên chúa thánh giáo khải mông của Jeronymo Mayorica, Đề tài cấp Trường - mã số: SPHN-09-418 (Nghiệm thu 2009).

3)     Nguyễn Thị Thanh Chung (Chủ nhiệm đề tài), Giá trị nội dung, nghệ thuật Phương Đình Vạn lí tập của Nguyễn Văn Siêu, Đề tài cấp Trường - mã số: SPHN-10-488 (Nghiệm thu 2011).

4)     Nguyễn Thị Tú Mai (Chủ nhiệm đề tài), Đặc điểm của lớp từ cổ và lớp từ phiên âm tiếng nước ngoài trong văn bản Đức chúa Chi Thu quyển chi nhị của Jeronymo Mayorica, Đề tài cấp Trường - mã số: SPHN 10-624-NCS (Nghiệm thu 2011).

5)     Dương Tuấn Anh (Chủ nhiệm đề tài), Mối quan hệ giữa tên, tự và hiệu trong văn hoá đặt tên của người Việt (qua tên, tự và hiệu các tác gia Văn học Việt Nam truớc thế kỉ XX), Đề tài cấp Trường - mã số: SPHN 11-32.

6)     Hà Văn Minh (Chủ nhiệm đề tài), Điển nghĩa thơ ca Trung Hoa (giới thiệu, đồng soạn dịch), Đề tài dịch. ĐHSP Hà Nội - Ngữ văn. H. 2009.

Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top