A A+
Đề tài nghiên cứu
Bộ môn Hóa sinh học và tế bào học

Các đề tài nghiên cứu khoa học

1)        Lê Thị Phương Hoa (chủ trì), Đào Văn Tấn (tham gia), Nghiên cứu khả năng ứng dụng làm thức ăn cho ấu thể hai mảnh vỏ của các chủng vi tảo từ vườn quốc gia rừng ngập mặn Xuân Thuỷ, Nam Định, đề tài cấp Bộ B2009 - 17 - 198.

2)         Lê Thị Phương Hoa (tham gia), Đào Văn Tấn (tham gia), Nghiên cứu hoạt chất sinh học và khả năng ứng dụng làm thực phẩm và thuốc kháng tế bào ung thư từ các chủng vi tảo phân lập ở vườn quốc gia Xuân Thuỷ, tỉnh Nam Định, đề tài cấp Bộ B2009 - 17 - 165.
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top