A A+
Đề tài nghiên cứu
Bộ môn Di truyền học

Các đề tài nghiên cứu khoa học

1)        Nguyễn Minh Công, Nghiên cứu sự di truyền và biểu hiện của các đột biến về chiều cao cây và chất lượng gạo phát sinh từ các giống lúa tẻ đặc sản Việt Nam và lúa thơm nhập nội, Đề tài cấp Nhà nước.

2)        Nguyễn Thị Tâm, Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng kết hợp của chiếu xạ tia gamma (Co60) với nuôi cấy mô in vitro đến một số giống cúc nhập nội, Đề tài cấp Trường.

3)        Nguyễn Xuân Viết, Nghiên cứu đa dạng di truyền và tiến hóa các loài trong chi Khoai môn (Colocasia) và chi Ráy (Alocasia) ở miền Bắc Việt Nam sử dụng kĩ thuật phân tử, Đề tài cấp Nhà nước NN 06.010.06, (nghiệm thu 2008).

4)        Nguyễn Xuân Viết, Nghiên cứu cải tiến thí nghiệm một số bài thực hành quan sát nhiễm sắc thể trong chương trình giảng dạy môn Di truyền học đại cương, Đề tài cấp Trường SPHN 09-308, (nghiệm thu 2010).
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top