A A+
Đề tài nghiên cứu
Bộ môn Thực vật học

Các đề tài nghiên cứu khoa học

1)        Mai Sỹ Tuấn, Nghiên cứu nuôi cấy mô tế bào cây cúc áo Spilanthes acmella (L.) Murr để sản xuất hoạt chất kháng phân bào. Đề tài cấp Bộ B2005 - 75 - 138 (nghiệm thu năm 2006).

2)        Mai Sỹ Tuấn, Nghiên cứu công nghệ nuôi cấy mô cây cúc áo Spilanthes acmella (L.) Murr thu nhận hoạt chất kháng các tế bào ung thư và các vi khuẩn nhờn kháng sinh. Đề tài cấp bộ trọng điểm B2008 - 17 - 119, (nghiệm thu 2011).

3)        Nguyễn Thị Hồng Liên, Góp phần xác định loài trang mới (Kandelia obovata) phân bố ven biển miền Bắc dựa trên những dấu hiệu hình thái, giải phẫu cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản. Đề tài cấp trường, SPHN - 07 - 105, (nghiệm thu 2009).

4)        Nguyễn Thị Hồng Liên, Nghiên cứu xây dựng, quản lý, sử dụng bộ mẫu tiêu bản thực vật phục vụ giảng dạy và nghiên cứu. Đề tài cấp Bộ B2009 - 17 - 197.

5)        Nguyễn Thị Hồng Liên, Nghiên cứu, xây dựng phòng tiêu bản thực vật phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Đề tài cấp trường SPHN - 09 - 369TĐ.

6)        Nguyễn Hoàng Trí, Xây dựng giáo trình điện tử (e - book) giáo dục môi trường dựa trên hệ thống đánh giá chất lượng (ISO) cho đào tạo và bồi dưỡng giáo viên của trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Đề tài cấp Bộ B2005 - 75 - 139, (nghiệm thu 2007).

7)        Nguyễn Hoàng Trí, Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng khu dự trữ sinh quyển Kiên Giang. Đề tài cấp Nhà nước NN60.13.06, (nghiệm thu 2008).

8)       Nguyễn Hoàng Trí, Nghiên cứu đặc điểm sinh thái và biến động rừng ngập mặn cửa sông ven biển Cửu Long, thuộc đề tài “Nghiên cứu biến động cửa sông và môi trường trầm tích Holocen hiện đại vùng ven bờ châu thổ sông Cửu Long, phục vụ phát triển bền vững kinh tế xã hội. Đề tài nhánh Cấp NN KC.09/06-10, (nghiệm thu 2010).
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top