A A+
Đề tài nghiên cứu
Bộ môn Động vật học

Các đề tài nghiên cứu khoa học

1)        Trần Thị Thanh Bình, Xác định chính xác vị trí phân loại học của một số loài giun đất còn nghi vấn, Đề tài cấp Trường.

2)        Đỗ Văn Nhượng, Động vật đáy trong hệ sinh thái rừng ngập mặn cửa sông Đáy thuộc tỉnh Nam Định và Ninh Bình, đề tài cấp Bộ.

3)        Vũ Quang Mạnh, Phân tích di truyền phân tử ADN trong nghiên cứu đa dạng phân loại học cà cuống (Lethocerus indicus), Dự án 322, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam - ĐH Arizona, USA.

4)        Vũ Quang Mạnh, Ve giáp (Acari: Oribatida) và Động vật chân khớp (Arthropoda) chính ở hệ sinh thái đất Việt Nam, đề tài nghiên cứu cán bộ cấp Nhà nước 60.12.06.

5)        Hoàng Ngọc Khắc, Xây dựng bộ mẫu cua (Brachyura) vùng ven biển đồng bằng Bắc bộ phục vụ giảng dạy và thực tập thiên nhiên, đề tài cấp Trường.

6)        Nguyễn Vĩnh Thanh (tham gia), Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và sinh thái học của loài Voọc mông trắng Trachypithecus delacouri (Osgood, 1932) trong điều kiện tự nhiên và đề xuất một số biện pháp bảo tồn, đề tài cấp Nhà nước.

7)        Trần Thị Thanh Bình, Cấu trúc quần xã giun đất trong một số sinh cảnh đất dốc của tỉnh Bắc Giang, đề tài cấp Bộ.

8)        Vũ Quang Mạnh, Xây dựng giáo trình tiếng Anh chuyên ngành môn Sinh học, đề tài cấp Bộ B2007 - 17 - 110D.

9)        Hoàng Ngọc Khắc, Đa dạng sinh học nhóm cua (Brachyura) ở hạ lưu sông Hồng, từ Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đến cửa Ba Lạt, tỉnh Nam Định, đề tài cấp Trường.

10)    Nguyễn Lân Hùng Sơn, Nghiên cứu thành phần loài và một số đặc điểm sinh học, sinh thái của một số loài chim nước làm tổ tập đoàn tại hai vườn chim Đạo Trù và Hải Lựu, tỉnh Vĩnh Phúc, đề tài cấp Bộ, mã số B2008 - 17 - 138.

11)    Nguyễn Lân Hùng Sơn, Xây dựng cơ sở dữ liệu về các mẫu chim và cá hiện đang lưu giữ tại bảo tàng sinh vật, ĐHSP Hà Nội, đề tài cấp Trường,  mã số SPHN - 06 - 67.

12)    Nguyễn Lân Hùng Sơn (chủ trì một phần), Hoàng Ngọc Khắc và Nguyễn Đức Hùng (tham gia), Điều tra hệ sinh thái tự nhiên khu vực đầm hồ xã An Lạc, huyện Chí Linh và xây dựng quy hoạch bảo vệ, phát triển hệ sinh thái, môi trường và di tích lịch sử phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, đề tài cấp tỉnh mã số NN.14.UBCL - 08.

13)    Bùi Minh Hồng, Thành phần loài bọ rùa thuộc họ Coccillidae bọ cánh cứng Coleoptera và khả năng sử dụng chúng phòng trừ rệp muội gây hại trên rau họ hoa thập tự ở vùng Hà Nội, đề tài cấp Trường.

14)    Vũ Quang Mạnh (chủ trì), Nguyễn Đức Hùng (tham gia), Nghiên cứu bảo tồn bền vững cây gỗ đại thụ thôn Dương Phạm, xã Yên Nhân, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, đề tài cấp tỉnh.

15)    Vũ Quang Mạnh (chủ trì), Nguyễn Đức Hùng (tham gia), Cấu trúc quần xã chân khớp (Arthropoda) và vai trò của chúng trong quản lí bền vững hệ sinh thái đất Việt Nam, đề tài nghiên cứu cơ bản thuộc Quỹ Nafosted 106.15.13.09.

16)     Vũ Quang Mạnh, Bước đầu ứng dụng phân tích di truyền phân tử AND trong nghiên cứu phân loại và hệ thống tiến hoá Ve giáp (Acari: Oribatida), Viện trao đổi hàn lâm DAAD&ĐH Gottingen CHLB Đức.
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top