A A+
Đề tài nghiên cứu
Bộ môn Phương pháp giảng dạy Hóa học

Các đề tài nghiên cứu khoa học

1)        Đặng Thị Oanh, Đánh giá chất lượng chương trình đào tạo Cử nhân khoa Hoá học trường ĐHSP Hà Nội, đề tài cấp Bộ B2007 - 17 - 61.

2)        Trần Trung Ninh, Ứng dụng công nghệ thông tin thiết kế các phần mềm dạy học và phương pháp sử dụng theo hướng dạy học tích cực, đề tài cấp Bộ B2007 - 17 - 71.

3)        Đặng Thị Oanh, Nghiên cứu và áp dụng phương pháp dạy học theo hợp đồng và dạy học theo góc nhằm góp phần đổi mới PPDH môn Hoá học ở trường phổ thông, đề tài cấp Bộ B2010 - 17 - 241.

4)        Phạm Thị Bình, Nghiên cứu áp dụng phương pháp dạy học vi mô để rèn kĩ năng sử dụng thí nghiệm trong dạy học hoá học phổ thông cho sinh viên hoá học, đề tài cấp Trường SPHN - 09 - 306.
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top