A A+
Đề tài nghiên cứu
Bộ môn Hóa học phân tích

Các đề tài nghiên cứu khoa học

1)        Đặng Xuân Thư, Phân tích, đánh giá hàm lượng một số ion kim loại nặng trong một số thực phẩm, đề tài cấp Bộ B2009 - 17 - 194.

2)        Đặng Xuân Thư, Nghiên cứu mô hình đào tạo Giáo viên Hoá học ở các trường Đại học trong xu thế hội nhập hiện nay, EEC 5.5.15.

3)        Đặng Xuân Thư, Xác định hàm lượng một số ion kim loại nặng trong nước sinh hoạt và nước thải bằng phương pháp trắc quang, chiết - trắc quang và phương pháp điện hoá, đề tài cấp Bộ B2007 - 17 - 69.

4)        Trần Công Việt, Nghiên cứu xác định một số kim loại: Fe, Pb, Cu, Co, Cd, Zn… trong các đối tượng nước bằng phương pháp điện phân và phổ hấp thụ nguyên tử, đề tài cấp Trường SPHN - 05 - 133.

5)        Trần Công Việt, Nghiên cứu đánh giá hàm lượng các nguyên tố kim loại nặng (Cd, Zn, Cu, Pb…) trong nước và thực phẩm bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử, đề tài cấp Bộ B - 2007 - 17 - 70.

6)        Dương Quang Phùng, Nghiên cứu quy trình phân tích, đánh giá, theo dõi hàm lượng một số ion kim loại nặng (Pb2+, Cd2+... ), ion dinh dưỡng vô cơ (, , , ) và phân bố dạng vết trong nước hồ nuôi cá ở quận Hoàng Mai Hà Nội, đề tài cấp NN 50 - 18 - 06.

7)        Dương Quang Phùng, Nghiên cứu chế tạo nanocompozit từ polypyrrole và ứng dụng trong sơn chống ăn mòn chất l­ượng, đề tài cấp Bộ trọng điểm B2009 - 17 - 168 TĐ.

8)        Đào Thị Phương Diệp, Nâng cao hiệu quả của việc sử dụng phương pháp đồ thị trong tính toán cân bằng ion, đề tài cấp Bộ B2005 - 75 - 139.

9)        Đào Thị Phương Diệp, Đánh giá chất lượng chương trình đào tạo Cử nhân khoa học Hoá học trường ĐHSP Hà Nội, đề tài cấp Bộ B2007 - 17 - 61.

10)    Đào Thị Phương Diệp, Sử dụng phương pháp Newton - Raphson giải hệ phương trình phi tuyến trong tính toán cân bằng ion, đề tài cấp Bộ B2009 - 17 - 195.

11)    Trần Thị Hồng Vân, Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng phân tích phức của các nguyên tố đất hiếm, quý hiếm và chuyển tiếp với các thuốc thử vô cơ và hữu cơ, đề tài cấp Trường SPHN - 07 - 97.

12)    Trần Thị Hồng Vân, Nghiên cứu các phương pháp phân tích và xử lí asen, chất hữu cơ độc hại trong nước sinh hoạt, nước thải và ứng dụng thực tế, đề tài cấp Bộ B2009 - 17 - 196.

13)    Nguyễn Thị Thu Nga, Xây dựng hệ thống thí nghiệm minh họa lí thuyết cân bằng ion trong dung dịch, để nâng cao chất lượng giảng dậy hoá học phân tích ở ĐHSP và Cao đẳng Sư phạm, đề tài cấp Bộ B2006 - 17 - 13.

14)    Vũ Thị Hương, Nghiên cứu tổng hợp màng polyme dẫn tiếp xúc rắn bằng phương pháp Sol - gel nhằm sử dụng trong chế tạo sensor chọn lọc ion, đề tài cấp Trường ĐHKHTN TN - 05 - 27.
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top