A A+
Đề tài nghiên cứu
Bộ môn Hóa học hữu cơ

Các đề tài nghiên cứu khoa học

1)        Nguyễn Đăng Đạt, Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và thăm dò hoạt tính sinh học của một số hợp chất dị vòng từ đường saccarozơ, đề tài cấp Trường SPHN 06 - 205, (nghiệm thu 2009).

2)        Nguyễn Đăng Đạt, Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và thăm dò hoạt tính sinh học của một số hợp chất chứa dị vòng piriđazin, đề tài cấp Trường SPHN 09 - 303 (nghiệm thu 2011).

3)        Nguyễn Hữu Đĩnh, Nghiên cứu tổng hợp, cấu trúc và tính chất một số dãy hợp chất dị vòng oxdiazole và triazole trên cơ sở các hợp chất tách từ nguồn tinh dầu Việt Nam, đề tài cấp Nhà nước 5.01.206, (nghiệm thu 2009)

4)        Nguyễn Hữu Đĩnh, Nghiên cứu tổng hợp, cấu trúc và hoạt tính sinh học các hợp chất dị vòng oxadiazole, triazole và quinolin trên cơ sở các hợp chất đồng vòng tách từ nguồn tinh dầu thực vật, đề tài nghiên cứu cơ bản thuộc Quỹ Nafosted 104.01.26.09 (nghiệm thu 2011).

5)        Phạm Hữu Điển, Tách, chiết và nghiên cứu cấu trúc các hợp chất theo hướng chữa bệnh tiểu đường từ cây thuốc Việt Nam, đề tài cấp Nhà nước 5.011.06, (nghiệm thu 2009).

6)        Phạm Hữu Điển, Nghiên cứu tách chiết, đặc tính hoá sinh và tác dụng hạ đường huyết của một số hoạt chất từ thực vật dùng trong bài thuốc cổ truyền trên mô hình chuột béo phì và gây đái tháo đường thực nghiệm, đề tài cấp Bộ trọng điểm B2010 - 17 - 275TĐ.

7)        Trương Minh Lương, Nghiên cứu điều chế, biến tính và tính chất xúc tác trong phản ứng hữu cơ của vật liệu mao quản trung bình, đề tài cấp Trường SP - 137.

8)        Trương Minh Lương, Nghiên cứu chuyển hoá eleutherin và isoeleutherin thành những hợp chất có định hướng làm thuốc kháng sinh, đề tài cấp Bộ B2007 - 17 - 72.

9)        Nguyễn Thị Thanh Phong, Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất chứa nitơ từ etyl p-metoxixinamat, đề tài cấp Bộ.

10)    Đặng Ngọc Quang, Nghiên cứu hoạt chất kháng tế bào ung thư từ ba loài nấm linh chi đen (Amauroderma subresinosum), đỏ (Ganoderma lucidum) và vàng (Tomophagus cattienensis) từ vườn quốc gia Cát Tiên, Lâm Đồng, đề tài cấp Bộ B2010 - 17 - 239.

11)    Đặng Ngọc Quang, Elucidation of novel bioactive compounds from Vietnamese fungi by combination of phytochemical, metabolite profiling, and screening method, đề tài của International Foundation for Science, Thụy Điển F/4896 - 1.

12)    Vũ Quốc Trung, Chế tạo và nghiên cứu màng phủ trên cơ sở polime dẫn, 2009 - 2010, đề tài cấp Bộ B2009 - 17 - 192.

13)    Vũ Quốc Trung, Nghiên cứu chế tạo sơn lót từ polyme dẫn ứng dụng cho quốc phòng, đề tài cấp Bộ trọng điểm B2011 - 17 - 01.
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top