A A+
Đề tài nghiên cứu
Bộ môn Hóa học công nghệ và môi trường

Các đề tài nghiên cứu khoa học

1)        Nguyễn Tiến Dũng, Nghiên cứu tổng hợp poliacrylamit sử dụng chống xói mòn cho đất, đề tài cấp Trường SPHN 06 - 19.

2)        Nguyễn Tiến Dũng, Nghiên cứu cải tiến học phần thực hành Hoá kĩ thuật (CNMT 1) phục vụ cho giảng dạy sinh viên ngành Sư phạm Hoá học và Cử nhân Hoá học”, đề tài cấp Trường SPHN 08 - 192.

3)        Nguyễn Văn Hải, Nghiên cứu tương tác của một số hợp chất nitro thơm với sắt kim loại và ứng dụng trong xử lí môi trường nước thải công nghiệp, đề tài cấp Bộ B2008 - 17 - 133.

4)        Đào Văn Bảy, Nghiên cứu xử lí ô nhiễm N và P trong nước mặt và nước thải bằng phương pháp sinh học, đề tài cấp Bộ B2006 - 17 - 15

5)        Đào Văn Bảy, Nghiên cứu phân tích và xử lí asen trong một số nguồn nước ngầm, đề tài cấp Trường SPHN - 09 - 304.
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top