A A+
Đề tài nghiên cứu
Bộ môn Ngôn ngữ

Các đề tài nghiên cứu khoa học

1)          Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ nhiệm đề tài), Vận dụng lí thuyết giao tiếp và điểm nhìn ngôn ngữ vào dạy học tác phẩm văn chương ở trường THPT, đề tài cấp trường- mã số: SP-05-187 (Nghiệm thu 2006).

2)          Nguyễn Thị Thu Thủy (chủ nhiệm đề tài), Hình thành khái niệm và quy tắc sử dụng tiếng Việt cho học sinh THPT, Đề tài cấp Trường - mã số: SPHN-07-157 (Nghiệm thu 2009).

3)          Nguyễn Thị Lương (chủ nhiệm đề tài), Tìm hiểu các nghi thức lời nói của người Việt trong mối quan hệ với mục đích giao tiếp và phép lịch sự, Đề tài cấp Bộ - mã số: B2007-17-79 (Nghiệm thu 2010).

4)          Trần Kim Phượng (Chủ nhiệm đề tài), Các phương pháp phân tích ngữ pháp (trên ngữ liệu tiếng Việt), Đề tài khoa học cấp Bộ - mã số B2007 - 18 - 18 (Nghiệm thu 2010).

5)          Nguyễn Thị Hồng Ngân, Bước thoại khởi xướng của giáo viên trên lớp học, Đề tài cấp Trường - mã số: SPHN-09-406 NCS (Nghiệm thu 2010).

6)          Đỗ Việt Hùng (Chủ nhiệm đề tài), Văn hoá giao tiếp cộng đồng và việc dạy - học bản ngữ. Đề tài cấp Trường - mã số: SPHN-08-265-TRIG (Nghiệm thu 2011).

7)          Đặng Hảo Tâm (Chủ nhiệm đề tài), Một số chức năng của lời tiền dẫn nhập trong sự kiện lời nói thỉnh cầu, sự kiện lời nói kết tội, Đề tài cấp Trường - mã số: SPHN-07-112 (Nghiệm thu 2008).

8)          Đỗ Việt Hùng (chủ nhiệm đề tài), Lương Thị Hiền, Vũ Tố Nga, Đặng Hảo Tâm (người tham gia), Đặc điểm văn hoá giao tiếp của người Việt qua một số hành động ngôn từ. Đề tài cấp Bộ - mã số: B-2009-17-210 (Nghiệm thu 2011)

9)          Đặng Hảo Tâm (chủ nhiệm đề tài), Trường thực vật với 4 mùa xuân - hạ - thu - đông trong thơ nôm Đường luật thế kỉ XV - thế kỉ XVII và đặc điểm tâm lí, văn hóa của người Việt”. Đề tài cấp Trường - mã số: SPHN 10 - 489 (Nghiệm thu 2011).

Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top