A A+
Đề tài nghiên cứu
Bộ môn Khoa học máy tính

Các đề tài nghiên cứu khoa học

1)        Vũ Đình Hoà, Phần mềm tiếng Việt cho Latex, Đề tài cấp Bộ, B2005 - 75 - 132.

2)        Vũ Đình Hoà, Mô phỏng thuật toán, Đề tài cấp Bộ, B2007 - 17 - 100.

3)        Nguyễn Tân Ân, Hệ dự báo mờ với ứng dụng của mạng nơron nhân tạo, Đề tài cấp Bộ, B2008 - 17 - 127.

4)        Nguyễn Tân Ân, Những phương pháp tính toán mềm (soft computing) trong các hệ dự báo mờ, Đề tài cấp Bộ, B2010 - 17 - 262.

5)        Nguyễn Tân Ân, Phân lớp các mẫu nhờ mạng Nơron nhân tạo và một số ứng dụng, Đề tài cấp Trường, SPHN - 06 - 54.
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top