A A+
Đề tài nghiên cứu
Bộ môn Văn học nước ngoài

Các đề tài nghiên cứu khoa học

1)          Trần Lê Bảo (Chủ trì), Nghiên cứu xây dựng chương trình chi tiết về giáo dục với sự phát triển bền vững cho sinh viên trường ĐHSPHN, Đề tài cấp Trường - mã số: SPHN 2009-03-205 (Nghiệm thu 2009).

2)          Lê Huy Bắc, Thế giới nhân vật trong tác phẩm của nhà văn vô sản Mỹ Jack London, Đề tài cấp Trường - mã số: SP-04-90 (Nghiệm thu 2005)

3)          Lê Huy Bắc, Nghệ thuật tiểu thuyết và truyện ngắn của JackLondon, Đề tài cấp Bộ - mã số: B2005-75-148 (Nghiệm thu 2007)

4)          Lê Huy Bắc, Đặc điểm nghệ thuật truyện ngắn Anh - Mỹ ba mươi năm đầu thế kỉ XX, Đề tài cấp Bộ - mã số: B2007-17-81 (Nghiệm thu 2009)

5)          Lê Huy Bắc, Chủ nghĩa hiện thực huyền ảo: Đặc điểm, Nhà văn, Tác phẩm, Đề tài cấp Bộ - mã số: B2009-17-204 (Nghiệm thu 2011)

6)          Lê Nguyên Cẩn, Kịch phi lí trong văn học phương Tây thế kỉ XX, Đề tài cấp Bộ - mã số B 2006-17-30 (Nghiệm thu 2007).

7)          Nguyễn Thị Mai Liên, Mối quan hệ giữa tôn giáo và văn học Ấn Độ, Đề tài cấp Trường - mã số: SPHN-07-113 (Nghiệm thu 2008).

8)          Nguyễn Linh Chi, Nhân vật trung tâm trong tiểu thuyết của James Joyce - những biến thể, Đề tài cấp Trường - Mã số: SPHN-09-351 NCS (Nghiệm thu 2010).

9)          Thành Đức Hồng Hà, Đặc trưng kết cấu lời nói nghệ thuật trong văn xuôi của A.X. Puskin, Đề tài cấp Trường - mã số: SPHN-09-369NCS (Nghiệm thu 2010).

10)      Nguyễn Thị Mai Liên, Xây dựng, đưa lên mạng, khai thác các bài giảng điện tử ở diện rộng, dự án công nghệ thông tin cấp Trường - mã số: 367/ĐHSP Hà Nội (Nghiệm thu 2010)

11)       Phan Thu Hiền (Chủ trì), Nguyễn Thị Mai Liên (Tham gia), Từ điển văn học phương Đông, đề tài cấp ĐHQG - TP. Hồ Chí Minh - mã số B2003-18b-25 (Nghiệm thu 2008)

12)      Trần Lê Bảo (Tham gia), Sự phát triển văn hoá và con người của các nước Đông Á - Bài học đối với Việt Nam, Đề tài cấp Quốc gia - mã số KX03-2009 (Nghiệm thu 2009)

Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top