A A+
Đề tài nghiên cứu
Bộ môn Phương pháp giảng dạy toán

Các đề tài nghiên cứu khoa học

1)        Bùi Văn Nghị, Đổi mới giáo trình và phương pháp dạy học bộ môn lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán, Đề tài cấp Bộ, B2006 - 17 - 05.

2)        Nguyễn Anh Tuấn, Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn Toán ở trường phổ thông, Đề tài cấp Trường, SPHN - 06 - 18.

3)        Hoàng Lê Minh, Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên thông qua hoạt động hợp tác nhóm, Đề tài cấp Trường, SPHN - 08 - 185.

4)        Chu Cẩm Thơ, Nghiên cứu xây dựng các tình huống dạy học điển hình ở trường THPT, Đề tài cấp Trường, SPHN - 07 - 86.

5)        Bùi Văn Nghị, Nghiên cứu cơ bản Đại số sơ cấp, Hình học sơ cấp, Đề tài cấp Bộ, B2009 - 17 - 184.

6)        Nguyễn Văn Dũng, Giảng dạy bộ môn Toán ở phổ thông theo hướng gắn với chương trình bộ môn Đại số cao cấp ở Trường ĐHSP, Đề tài cấp Trường, SPHN - 09 - 353NCS.

7)        Nguyễn Anh Tuấn, Xây dựng nội dung và phương pháp rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên khoa Toán – Tin, Trường ĐHSP Hà Nội, Đề tài cấp Trường, SPHN - 09 - 294.

8)        Chu Cẩm Thơ, Áp dụng các phương pháp kích thích tư duy góp phần nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên sư phạm chuyên ngành Toán, Đề tài cấp Trường, SPHN - 09 - 376NCS.

9)       Nguyễn Anh Tuấn, Nghiên cứu phương pháp dạy học những nội dung cụ thể của môn Toán ở trường THPT trong mối liên kết với việc nghiên cứu cơ bản về “Đại số sơ cấp và hình học sơ cấp”, Đề tài cấp Bộ, B2010 - 17 - 233.
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top